LABREGANDO.GAL – 02/06/2023

O goberno da Xunta estableceu acordos con aproximadamente 250 municipios para a creación de brigadas locais contraincendios. Este ano, estes equipos tamén tomarán ao seu cargo a supervisión da xestión da biomasa nas franxas secundarias, é dicir, nas áreas máis próximas ás residencias dentro dun radio de 50 metros.

Acordos para a formación de equipos municipais

Estes acordos permiten aos concellos formar equipos de cinco integrantes cada un. Estes equipos encargaranse da observación e defensa fronte aos incendios forestais, así como das medidas preventivas de control do combustible. Ademais, este ano, segundo os acordos, está previsto que inspeccionen a xestión da biomasa das parcelas que forman parte da rede de franxas secundarias. Este labor é esencial para previr incendios.

Vixilancia da xestión da biomasa

En xuño, un conxunto de supervisores da compañía pública Seaga empezará tamén a verificar a xestión das franxas máis próximas ás vivendas. Este traballo levarase a cabo no contexto do acordo para a protección de áreas poboadas, asinado entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e Seaga. Un total de 279 concellos, que representan o 89% das localidades galegas, participan neste acordo.

Instrumentos para a prevención de incendios

Este ano, como innovación, lanzouse un visor público para que os residentes dos municipios que xa contan co seu plan de prevención municipal aprobado poidan revisar as parcelas que se atopan nas franxas secundarias. O propósito deste instrumento é fomentar a limpeza prioritaria destas áreas.

Relevancia dos acordos para a prevención de incendios

A formalización destes acordos entre a Xunta e os municipios galegos é un avance significativo na prevención e xestión dos incendios forestais. A formación de brigadas municipais e a supervisión da xestión da biomasa nas franxas secundarias son accións que axudan á protección das localidades e á prevención dos incendios.

Artículo anteriorCelebrando o Día Mundial do Leite: Galicia, as súas mulleres rurais e a fortaleza do sector lácteo
Artículo seguinteCara a un futuro sen gaiolas: un cambio significativo na gandería europea
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.