Lugo acolleu o Foro sectorial de Mujeres con madeira inaugurado polo director da Axencia Galega da Industria Forestal

Segundo Jacobo Aboal, a asociación LugoMadera necesita seguir impulsando activamente o emprego feminino neste sector

No marco das convocatorias de axudas, a Axencia Galega da Industria Forestal incorpora unha puntuación específica para mulleres que desempeñen funcións directivas ou de liderado en todos os sectores

Mesa redonda sobre a promoción da igualdade nos lugares de traballo coa presenza de Elena Mancha, directora xeral de Relacións Laborais

Lugo, 8 de marzo de 2023

Con motivo do Día Internacional da Muller, organizouse hoxe o Foro sectorial Mujeres con madeira, presidido por Jacobo Aboal, Axencia Galega da Industria Forestal (XERA). Na súa intervención, Aboal agradeceu o labor da Asociación LugoMadera e destacou a importancia de seguir promovendo o papel da muller na silvicultura e a industria forestal. Elena Mancha, directora de Relacións Laborais, tamén asistiu ao foro.
◼️ A importancia de visibilizar o xénero na dirección de Relacións Laborais

“Dado que a maior parte do traballo da dirección de Relacións Laborais está relacionada con persoas xurídicas, o aspecto de xénero adoita quedar oculto, pero non debemos esquecer que detrás destas persoas xurídicas hai persoas físicas”

, afirmou Aboal sinalando a importancia de centrarse na promoción de indicadores de xénero á hora de analizar a situación. 

◼️ A Axencia Galega da Industria Forestal premia a participación de mulleres en proxectos de apoio

Por exemplo, desde hai varios anos, a Axencia Galega da Industria Forestal ha establecido criterios de avaliación específicos para os traballos de creación e mantemento de emprego e outorgou puntos pola participación das mulleres nos proxectos de apoio. Así, os criterios de avaliación de varios proxectos de apoio inclúen puntos especiais para as mulleres que ocupan postos directivos e administrativos.

◼️ A Dirección do sector forestal galego impulsa a inclusión de mulleres 

A Dirección céntrase na organización, competitividade e innovación das actividades non reguladas de formación e extensión no sector forestal galego. O obxectivo é financiar actividades nas que haxa polo menos unha muller entre os formadores e directivos (entrevistada, protagonista do vídeo…), así como actividades que promovan “o papel da muller no sector forestal e da madeira”

◼️ A directora de Relacións Laborais destaca a importancia da igualdade de xénero nas empresas para aumentar a súa competitividade e éxito

Elena Mancha, directora de Relacións Laborais, participou nunha mesa redonda sobre a promoción da igualdade de xénero nas empresas, destacando a importancia de dar a coñecer medidas de responsabilidade social corporativa que demostren o compromiso cos valores de igualdade e xustiza social.

Sinalou que importantes organizacións internacionais como a Organización Internacional do Traballo (OIT), o Fondo Social Europeo (FSE) e a Unión Europea (UE) demostraron que a presenza igualitaria das mulleres no lugar de traballo permite o pleno aproveitamento do seu talento, o que á súa vez aumenta a competitividade e o éxito das empresas e o desenvolvemento económico.

“As empresas non poden funcionar sen o talento feminino e existen oportunidades de emprego en sectores dominados polos homes, como a silvicultura, a construción e o transporte”, afirmou.

◼️ A conciliación e a igualdade de oportunidades: medidas clave para o éxito empresarial, destaca a directora de Relacións Laborais

Tamén subliñou a importancia das medidas para promover a conciliación da vida laboral e familiar, a responsabilidade compartida na igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e uns horarios de traballo máis flexibles e razoables. Lembrou que neste ámbito a Comisión Europea está a apoiar ás empresas coa posta en marcha dun programa de apoio de 1,5 millóns de euros e un campus virtual sobre igualdade no traballo. 

Igualmente, mencionou as iniciativas en curso para certificar ás empresas que tiveron éxito na promoción da igualdade de xénero e facer máis visible o seu compromiso coa igualdade, e o programa rexional “Responsabilízache”, que asesora ás pequenas e medianas empresas sobre responsabilidade social corporativa.

◼️ A nova lei de igualdade no traballo en Galicia prioriza o equilibrio entre vida laboral e familiar nas empresas

Por último, dixo que a nova lei autonómica de igualdade, que se presentará ao Parlamento en abril, desempeñará un papel importante na configuración do concepto de benestar no traballo e situará o equilibrio entre vida laboral e familiar no centro das empresas. 

◼️ Campaña #ElasXeranSector

Ademais, a Axencia Galega da Industria Forestal impulsa iniciativas activas baixo o hashtag #ElasXeranSector co obxectivo de visualizar e potenciar a presenza do talento feminino no sector. Nun sector onde tradicionalmente as traballadoras están infrarrepresentadas, xéranse grupos de traballo con compromisos de igualdade efectiva nas súas axendas de reunións e actuacións.

A Axencia tamén foi pioneira en adherirse ás iniciativas apoiadas pola ONU #HeForShe e #DóndeEstánEllas.

Artículo anteriorNestes momentos, Anfaco-Cecopesca está en Xapón para promocionar as conservas de peixe e marisco en Foodex Japan
Artículo seguinteXa existen novos estándares de benestar animal que se deben aplicar nas granxas
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.