Segundo a Asociación Galega de Enerxía Eólica (@EGA), supón o 0,49 % do PIB español, o dobre que Galicia (0,9 %). Ese mesmo ano creáronse 5.600 empregos no sector, aínda que no exercicio 20-21-22 só construíronse 67 MW dos case 4.000 aeroxeradores.

Galicia conta cun centenar de empresas subcontratistas, 28 das cales son especialmente importantes nos campos de montaxe, compoñentes, pas, torres, motores, xeradores, portos, mantemento, etc. O estudo tamén descobre que nos últimos anos rexistráronse 37 patentes neste sector en Galicia.

Por outra banda, a rexión ocupa o terceiro lugar en canto a produción de enerxía eólica (15,8 % da produción total de enerxía eólica en España) e o cuarto en canto a capacidade instalada (182 parques eólicos, 3.867 MW). O estudo tamén demostrou que a enerxía eólica reduce o prezo de mercado da electricidade para os consumidores en 20 euros por megawatt e diminúe considerablemente as emisións contaminantes.

“Para Galicia, os resultados da análise teñen un sabor amargo. Por unha banda, estamos a perder en capacidade instalada, en produción de enerxía eólica e en creación de emprego, pero igualmente é patente que aínda hai certa puxanza económica e industrial, aínda que estamos ao final dun trienio no que case non se instalaron novos aeroxeradores.

Doutra banda, Portugal e outras comunidades autónomas acaban de iniciar un procedemento acelerado de autorización de enerxías renovables para que estas infraestruturas poidan poñerse en marcha canto antes. Isto está en consonancia cos esforzos da UE por axilizar os procedementos administrativos”, dixo @EGA.

Todos os novos proxectos de produción de enerxía financiados pola UE deben estar “necesariamente” vinculados á utilización e dispoñibilidade de fontes de enerxía renovables: “É a única maneira de lograr a autosuficiencia enerxética, reducir o prezo da electricidade para a industria e os consumidores, diminuír a pegada de carbono da economía e loitar contra o cambio climático”, sinala a Asociación Eólica de Galicia.

Artículo anteriorA Xunta congratulouse dos progresos realizados na execución do proxecto comunitario *Interlumes, cuxo obxectivo é mellorar a xestión dos incendios forestais nas zonas fronteirizas entre España e Portugal.
Artículo seguinteGalicia ve negativo o acordo sobre posibilidades de pesca para 2023, xa que non supón ningún avance respecto a a proposta orixinal da Comisión Europea
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.