LABREGANDO.GAL – 29/04/2023

Galicia está a converterse rapidamente nun popular destino Erasmus para estudantes de gandería de todo o mundo. A comunidade quere facer medrar a súa industria agrícola e atraer aos mozos ao campo. Este artigo pretendemos profundar nas motivacións desta iniciativa, o programa Erasmus+ , e o seu impacto no sector gandeiro galego.

● Que fai a Galicia tan especial?

A importancia da gandería

A economía de Galicia depende en gran medida do sector gandeiro, que representa unha parte notable do PIB da rexión. O clima e a paisaxe da zona ofrecen condicións ideais para a gandería, que é fundamental para a subsistencia de moitos habitantes do medio rural.

● O campo galego

A paisaxe única de Galicia, cos seus verdes pastos e os seus ondulantes outeiros, é ideal para a gandería. O chan fértil da rexión favorece a produción de pensos de alta calidade, necesarios para manter o gando san e produtivo.

● Importancia da agricultura

A agricultura é esencial para a cultura e a economía de Galicia. O sector emprega a unha gran parte da poboación, o que contribúe á estabilidade e o crecemento xeral da comunidade. É relevante promover a educación e a formación en gandería coa intención de manter esta industria vital.

● Visión xeral do programa Erasmus

Erasmus+  é unha iniciativa europea que promove a educación, a formación e o traballo xuvenil en todo o continente. O programa permite a estudantes e mozos profesionais adquirir experiencia práctica e aprender novas habilidades en diversos países. En Galicia, faise fincapé na gandería.

● Requisitos

Para poder optar ao programa Erasmus+  en Galicia, os solicitantes deben estar matriculados nun curso ou programa de formación en gandería. Tamén teñen que mostrar interese por traballar na agricultura e un compromiso coa mellora da produtividade e a sustentabilidade no campo elixido.

● Vantaxes e obxectivos

O principal obxectivo do programa Erasmus  en Galicia é animar aos mozos para seguir carreiras relacionadas coa cría de animais e revitalizar o sector agrícola da rexión. Os participantes benefícianse da experiencia práctica e da aprendizaxe de novas técnicas da man de expertos locais, que logo poden aplicar nos seus países de orixe.

● Técnicas e formación

Métodos innovadores

Os participantes no programa Erasmus  reciben formación en técnicas gandeiras de vangarda, como a agricultura de precisión, que utiliza a tecnoloxía para mellorar a eficiencia e a sustentabilidade. Estes métodos axudan aos gandeiros para aumentar a produtividade á vez que reducen o seu impacto ambiental.

● Lonxevidade ambiental

A promoción de prácticas gandeiras sostibles desde o punto de vista ambiental é un punto crave do programa Erasmus  en Galicia. Os estudantes aprenden sobre a xestión responsable dos recursos, a redución de residuos e as estratexias de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.

● Coñecementos prácticos

Traballar con gandeiros locais e aprender dos seus coñecementos proporciona aos participantes no programa Erasmus  unha valiosa experiencia práctica. Este enfoque práctico garante que os estudantes poidan aplicar eficazmente os seus novos coñecementos e habilidades nos seus países de orixe.

● Gandería galega

Explotación de vacas leiteiras

A gandería leiteira é unha parte importante da industria gandeira en Galicia, xa que a rexión é unha das maiores produtoras de leite de España. Os estudantes matriculados en Erasmus  reciben formación en xestión de rabaños leiteiros, produción de leite e procesamento de produtos lácteos.

● Cría de gando

Outro aspecto fundamental da industria gandeira galega é a cría de gando. Os estudantes Erasmus  aprenden sobre as razas gandeiras autóctonas da rexión, como a loura galega, e a importancia de preservar a diversidade xenética para as xeracións futuras.

● Produción avícola

A avicultura, que inclúe a produción de pitos e pavos, é unha parte importante da industria gandeira de Galicia. Aos participantes en Erasmus  preséntanselles diversos aspectos da xestión das aves de curral, como a nutrición, a prevención de enfermidades e os métodos de produción eficientes.

● O campo e o novos

Descenso da poboación rural

O despoboamento é un dos problemas máis perentorios aos que se enfrontan Galicia e outras rexións rurais, xa que os novas emigran ás cidades en busca de mellores oportunidades educativas e laborais. Galicia espera investir esta tendencia e revitalizar as súas zonas rurais coa axuda do programa Erasmus  e a formación en gandería.

● Revitalización das zonas rurais

Atraer aos mozos ao campo é fundamental para a sustentabilidade a longo prazo do sector agrario en Galicia. O programa Erasmus  permite aos mozos desenvolver as súas capacidades e seguir carreiras de éxito na cría de animais, impulsando así a economía rural.

● Oportunidades para os mozos

Ao participar no programa Erasmus , os mozos adquiren habilidades e coñecementos valiosos que poden conducir a carreiras satisfactorias e lucrativas no sector agrícola. A iniciativa axuda a crear unha nova xeración de agricultores cualificados e dedicados, asegurando o éxito futuro da industria.

● Historias de éxito

O impacto de Erasmus 

O programa Erasmus   tivo un impacto positivo tanto no sector gandeiro galego como na vida dos mozos participantes. A iniciativa permitiu aos estudantes ampliar os seus horizontes e adquirir novas habilidades, á vez que contribúe ao desenvolvemento de prácticas agrícolas sostibles na rexión.

● Experiencias de novos agricultores

Numerosos mozos que participaron no programa Erasmus  descubriron que a experiencia transformou as súas vidas. Regresan aos seus países de procedencia con renovado entusiasmo e dedicación á industria gandeira, utilizando os coñecementos e habilidades que adquiriron en Galicia para mellorar os seus sectores agrícolas locais.

● Desafíos e soluciones

Adaptación ao cambio

A gandería é unha industria dinámica e en constante evolución, e o programa Erasmus  axuda aos estudantes para adaptarse aos cambios expoñéndoos ás últimas innovacións e mellores prácticas. Esta flexibilidade garante que os participantes sigan sendo relevantes e competitivos no mercado global.

● Integración de tecnoloxía

A integración da tecnoloxía na gandería é esencial para mellorar a eficiencia e a sustentabilidade. A través do programa Erasmus , os estudantes aprenden sobre tecnoloxías de vangarda e as súas aplicacións prácticas no sector agrícola.

Á luz dos puntos mencionados anteriormente, queda claro que o programa Erasmus   en Galicia ofrece unha excelente oportunidade para que os mozos interesados na gandería aprendan de expertos na materia e adquiran experiencia práctica. Ao atraer novos talentos ao campo e promover prácticas ambientalmente sostibles, esta iniciativa axuda a asegurar o futuro do sector agrícola de Galicia e revitalizar as súas áreas rurais. A medida que os estudantes regresan aos seus países de orixe con novas habilidades e coñecementos, contribúen á mellora da industria agrícola en todo o mundo, o que resulta en beneficios tanto para eles como polas súas comunidades locais.

Artículo anteriorFeira Náutico-Pesqueira Expomar 2023: O principal escaparate galego da innovación marítimo-pesqueira
Artículo seguinte60ª Feira do Viño Ribeiro: Impulsando a calidade e a innovación nas comarcas vitivinícolas galegas
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.