LABREGANDO.GAL – 27/05/2023

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), reforza o financiamento destinado á investigación de enfermidades en abellas, cun enfoque particular na varroosis e a calidade do mel.

◼️ Fortalecemento da investigación apícola

A investigación en enfermidades de abellas cobra cada vez máis relevancia. Estes pequenos insectos, cruciais para a polinización e a produción de mel, enfrontan diversas ameazas ao seu benestar que poñen en risco tanto a saúde dos nosos ecosistemas como das nosas economías. Neste contexto, o MAPA de España anunciou un incremento substancial no orzamento dedicado á investigación de enfermidades que afectan as abellas.

◼️ Aumento no investimento para a investigación de enfermidades en abellas en España

O orzamento para esta liña de axuda aumentou nun 42 %, subindo de 300.000 a 519.464 euros ao ano. Este incremento destinarase a levar a cabo proxectos de investigación aplicada no sector apícola e os seus produtos, unha necesidade urxente dada a complexa casuística multifactorial que afecta a este sector.

◼️ A varroosis: un desafío importante para a saúde das abellas

A investigación no sector apícola é vital para atopar novas solucións aos desafíos que enfrontan as abellas. En particular, búscase profundar no coñecemento de aspectos sanitarios, como a varroosis, unha enfermidade causada polo ácaro Varroa destrutor. Este ácaro é un dos inimigos máis perigosos das abellas e o seu control é esencial para manter a saúde das colmeas.

◼️ Novas medidas para impulsar a investigación apícola

En particular, débense desenvolver novos produtos e técnicas con obxecto de satisfacer as necesidades dos apicultores co fin de avanzar na comprensión dos problemas de saúde , particularmente a varroosis , así como a detección e cuantificación das propiedades fisicoquímicas que afectan a composición e calidade do mel.

◼️ Extensión do horizonte temporal das investigacións

Numerosas as innovacións son introducidas polo proxecto de orde que rexe estas subvencións. Entre eles destácanse o aumento do orzamento global e o alcance do financiamento do proxecto, que poderá cubrir ata o 100 % dos custos subvencionables, ampliándose o alcance temporal da investigación, permitindo a presentación de proxectos plurianuais que poden durar ata tres anos.

◼️ Beneficiarios das axudas: unha perspectiva máis inclusiva

Estes cambios buscan atraer a máis solicitantes e potenciar a liña de axudas. En beneficio do conxunto do sector apícola, os criterios flexibles permitirán desenvolver proxectos máis ambiciosos con resultados máis completos e maior aplicabilidade nas explotacións.

◼️ Compromiso coa I D no sector apícola

Este novo proxecto de orde demostra o compromiso do ministerio coa apicultura e a investigación en temas apícolas en particular. En comparación co marco financeiro anterior, a Intervención do Sector Apícola recibiu un 70 % máis de fondos, o que reflicte a prioridade que se lle outorga á investigación e desenvolvemento neste sector.

A raíz do anterior, este é un paso significativo cara á protección e preservación das abellas, que xogan un papel crucial na polinización e produción de mel. O investimento en investigación non só busca solucionar os problemas actuais, senón tamén anticiparse a futuros desafíos. Este tipo de accións reforzan a resiliencia do noso sistema apícola, garantindo a súa contribución á biodiversidade e a produtividade agrícola.

É importante que, tanto institucións como o MAPA, como nós como sociedade, sigamos apoiando e promovendo a investigación apícola. As abellas son vitais para o equilibrio dos nosos ecosistemas e para a nosa economía, e a súa protección debe ser unha prioridade.

Seguir coidando das nosas abellas, e elas continuarán coidando de nós.

Artículo anteriorExceleite: celebrando a excelencia das ganderías galegas
Artículo seguinteNemiña e Coviña: unha historia de supervivencia e liberación mariña
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.