LABREGANDO.GAL – 19/04/2023

▪️ Resumo da convocatoria

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou recentemente a resolución da Axencia Galega dá Calidade Alimentaria, dependente da Consellería do Medio Rural. Esta resolución refírese ás axudas de 2023 para a nova participación dos agricultores e gandeiros nos réximes de calidade.

▪️ Datas e prazos crave

Os interesados poden solicitar estas axudas a partir de hoxe, e o prazo de presentación finaliza o 26 de maio de 2023.

▪️ Orzamento da convocatoria

Esta convocatoria de axudas conta cun orzamento próximo aos 278.000 euros, cuxo obxectivo é apoiar aos produtores do sector agrario.

▪️ Beneficiarios subvencionables

Agricultores en activo

Para ser considerado beneficiario elixible, o agricultor deberá ser titular dunha explotación agraria que se adheriu a unha indicación específica de calidade con posterioridade ao 18 de novembro de 2015 e cumprir a condición de agricultor activo.

▪️ Produción ecolóxica

No caso da produción ecolóxica, tamén se poderán conceder axudas a aqueles que xa estivesen activos e agora incorporen unha nova orientación produtiva.

▪️ Criterios de prioridade

Réxime de agricultura ecolóxica

Á hora de valorar as solicitudes, darase preferencia a aqueles agricultores que se incorporen por primeira vez ao réxime de agricultura ecolóxica ou que integren por primeira vez novas orientacións produtivas a este réxime de calidade.

▪️ DOP e IGP recentes

Tamén se dará preferencia aos produtores que se incorporen por primeira vez a denominacións de orixe protexidas ou indicacións xeográficas rexistradas nos últimos anos.

▪️ Novos agricultores

Igualmente darase prioridade aos mozos que se incorporen por primeira vez á actividade agraria.

▪️ Zonas de montaña

Así mesmo, terán preferencia os titulares de explotacións situadas en zonas de montaña.

▪️ Mujeres solicitantes

Tamén se dará prioridade ás solicitudes presentadas por mulleres.

▪️ Custos subvencionables

Custos de rexistro

Os custos subvencionables incluirán os custos fixos derivados da inscrición nun réxime de calidade.

▪️ Cota anual de participación

A cota anual de participación tamén se considerará un custo subvencionable.

▪️ Importe da axuda

Importe máximo da axuda

O importe da axuda será do 100% dos custos subvencionables incorridos, ata un máximo de 3.000 euros anuais por explotación.

▪️ Período da axuda

As axudas concederanse por un período máximo de cinco anos.

▪️ Proceso de solicitude

Prazo de solicitude

Os agricultores e gandeiros interesados en beneficiarse destas axudas poderán presentar as súas solicitudes desde hoxe ata o 26 de maio de 2023.

▪️ Gastos subvencionables

É importante ter en conta que para esta convocatoria serán subvencionables os gastos imputados á campaña que abarquen o período comprendido entre o 1 de maio de 2022 e o 30 de abril de 2023.

▪️ Recapitulando o escrito anteriormente:

¿Quen pode solicitar estas axudas?

Poderán ser beneficiarios os agricultores en activo, os titulares de explotacións agrarias que se incorporaron a unha indicación específica de calidade con posterioridade ao 18 de novembro de 2015 e aqueles que incorporen unha nova orientación produtiva en produción ecolóxica.

¿Cal é o prazo de presentación de solicitudes?

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 26 de maio de 2023.

¿Que custos considéranse subvencionables?

Son subvencionables os custos fixos derivados da inscrición nun réxime de calidade e a cota anual de participación.

¿Cal é o importe máximo da axuda?

O importe máximo da axuda é de 3.000 euros anuais por explotación, que cobren o 100% dos custos subvencionables incorridos.

¿Cal é a duración do período de axuda?

O período de axuda ten unha duración máxima de cinco anos.

Artículo anteriorInundación de tractores en Lugo: Gandeiros de vacún de carne esixen solucións
Artículo seguinteRueda eloxia ao sector conserveiro galego
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.