En contra das especulacións anteriores, a Comisión Europea ha aclarado que non prohibirá a pesca de arrastre de fondo en todas as zonas mariñas protexidas. No seu lugar, pretende desenvolver unha “folla de roteiro” para abordar o impacto da pesca de arrastre de fondo a través dun diálogo construtivo.

Redacción LABREGANDO.GAL – 04/04/2023

◼️ Un respiro para os pescadores galegos: Non se prohibe a pesca de arrastre nas zonas protexidas

Os pescadores galegos, así como o sector pesqueiro en xeral, poden respirar aliviados. Resulta que Bruxelas non impoñerá unha prohibición total da pesca de arrastre nas superficies mariñas protexidas. A decisión tomouse tras as insistentes presións do Goberno da Xunta e as comunidades pesqueiras locais, que sostiñan que tal prohibición causaría estragos nos seus medios de vida.

◼️ Pesca de arrastre: O sustento da pesca galega 🐟

En Galicia, a pesca de arrastre — unha técnica pesqueira que consiste en arrastrar redes de grandes dimensións polo fondo mariño — é habitual. Pola súa gran biodiversidade mariña e os seus abundantes recursos pesqueiros, a rexión é un centro neurálxico da pesca de arrastre. A prohibición desta práctica poñería sen dúbida en perigo os ingresos de innumerables pescadores locais.

▪️ Polémica pola pesca de arrastre en zonas protexidas

A pesar da súa eficacia, a pesca de arrastre non está exenta de detractores. Quen se opón a esta técnica argumentan que destrúe o ecosistema oceánico e os fondos mariños, especialmente nas zonas protexidas. Por iso, cada vez son máis os que piden que se prohiba a pesca de arrastre nestes delicados espazos.

◼️ A resolución da Comisión Europea

Finalmente, a Comisión Europea abstívose de impoñer unha prohibición xeral da pesca de arrastre nas zonas protexidas. No seu lugar, optou por unha análise caso por caso. A Xunta de Galicia e as comunidades pesqueiras locais influíron nesta decisión, xa que argumentaron que unha prohibición total tería profundas repercusións económicas e sociais.

▪️ Un enfoque adaptado 🌐🔍

A decisión da Comisión Europea implica que cada zona protexida someterase a avaliacións individuais para determinar se debe permitirse ou restrinxirse a pesca de arrastre. Este método facilita unha toma de decisións máis sofisticada, considerando os distintos atributos de cada área e os impactos potenciais tanto nos ecosistemas mariños como no sector pesqueiro local.

◼️ Reacción das comunidades pesqueiras galegas

A decisión de non prohibir a pesca de arrastre nas zonas protexidas foi ben acollida polo sector pesqueiro galego. Os pescadores locais e os portavoces do sector expresaron o seu agradecemento pola receptividade da UE ás súas preocupacións e os seus esforzos por lograr un equilibrio entre a conservación do medio ambiente e as esixencias da comunidade pesqueira.

▪️ Cara a métodos de pesca respectuosos co medio ambiente 🌱🎣

A sentenza contraria á prohibición da pesca de arrastre nas zonas de salvagarda ten implicacións favorables para a pesca galega. Con todo, tamén pon de manifesto a necesidade de preservar métodos de pesca respectuosos co medio ambiente. O emprego de tecnoloxía moderna e a adopción de prácticas sostibles permiten reducir o impacto da pesca nos ecosistemas mariños e preservar as poboacións de peces a longo prazo.

A recente sentenza da Comisión Europea sobre a pesca de arrastre en espazos protexidos sorprendeu aos pescadores galegos. Moitos esperaban unha prohibición xeral, pero a resolución da UE segue un camiño máis complexo, avaliando cada situación caso por caso. Este avance supón un respiro para os pescadores galegos, que dependen en gran medida destas augas para o seu sustento.

Con todo, este veredicto non fai máis que rabuñar a superficie. Para que as pesqueiras galegas perduren, é vital que o sector pesqueiro coopere coas organizacións ecoloxistas e os lexisladores para fomentar técnicas de pesca respectuosas co medio ambiente. O reto consiste en protexer os hábitats mariños á vez que se reforza a prosperidade da industria pesqueira.

Hai que recoñecer que esta empresa é ardua. Con todo, é moito o que está en xogo, tanto para o medio ambiente como para a pesca de arrastre. Todos somos conscientes da longa tradición pesqueira e da íntima conexión que Galicia comparte cos océanos e os mares. Empregando as estratexias adecuadas e os esforzos de colaboración, é factible crear un futuro no que ambos os compoñentes coexistan en perfecta harmonía. 🌍 🐟 

◼️ Comisión Europea non prohibe a pesca de arrastre en zonas protexidas, un alivio para os pescadores galegos e un paso cara á sustentabilidade pesqueira

Naturalmente, a decisión da Comisión Europea de non prohibir a pesca de arrastre nas zonas protexidas supón un respiro moi necesario para os pescadores galegos. Aínda que esta medida non resolve todos os problemas, supón un primeiro paso cara ao equilibrio entre a conservación do medio ambiente e o crecemento económico do sector pesqueiro. É crucial persistir na promoción de prácticas sostibles para garantir a preservación dos recursos mariños e o benestar das comunidades pesqueiras en Galicia e fóra dela.

Artículo anteriorA aposta do Gobierno galego por un rural próspero, competitivo e innovador
Artículo seguinteInvento pioneiro chamado a transformar a agricultura: Un sensor que mellora a saúde do chan e conserva a auga
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.