Houbo a aprobación unánime por parte do Parlamento galego dunha iniciativa que pide á Xunta que “fomente e promova” os intercambios “de especial interese agrario”

En favor dos propietarios implicados, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural tamén debería prestar axuda para financiar os gastos de xestión, comprendidos os gastos notariais e de rexistro da propiedade

Redacción LABREGANDO.GAL – 06/04/2023

◼️ A importancia das permutas de terras na agricultura

A agricultura ocupa un lugar central na economía, o medio ambiente e a cultura de Galicia. O pasado mércores 5, o Parlamento instou á Xunta a apoiar as permutas de terras de especial interese agrario. Estas permutas son indispensables para o desenvolvemento agrario, xa que permiten a concentración parcelaria e contribúen a un uso eficiente da terra, beneficiando en última instancia tanto aos agricultores como ao medio ambiente.

◼️ Chamamento do Parlamento á Xunta

Os deputados recoñeceron a necesidade das permutas de terras de especial interese agrícola para mellorar as prácticas agrícolas e estimular o desenvolvemento rural. En consecuencia, solicitaron á Xunta que adopte as medidas necesarias para facilitar estas permutas e prestar asistencia aos agricultores.

Vantaxes das permutas de terras na agricultura

As permutas de terras ofrecen numerosas vantaxes para o sector agrario:

1. Concentración parcelaria: Mediante o intercambio de parcelas, os agricultores poden consolidar as súas explotacións, o que facilita a xestión e o mantemento das súas propiedades.

2. Uso eficiente da terra: As permutas permiten unha mellor asignación dos recursos, garantindo un emprego óptimo e sostible da terra.

3. Beneficios ambientais: As terras consolidadas poden axudar a reducir a erosión do chan, mellorar a xestión da auga e contribuír á conservación da biodiversidade.

4. Aumento da produtividade: Cando a terra utilízase de forma eficiente, os agricultores poden aumentar o rendemento das súas colleitas e, en última instancia, incrementar os seus ingresos.

◼️ Obstáculos na aplicación das permutas de terras

A pesar dos beneficios potenciais, a posta en práctica dos intercambios de terras pode resultar intrincada. Os agricultores poden mostrarse reticentes a participar debido ao apego emocional ás súas terras, á preocupación polos dereitos de propiedade ou á falta de comprensión dos beneficios. Para superar estes retos, a Xunta debe proporcionar educación, recursos e incentivos para animar aos agricultores para participar en permutas de terras de especial interese agrícola.

▪️ Afrontar os retos mediante o apoio público

A Xunta pode adoptar varias medidas para facilitar as permutas de terras e promover os seus beneficios:

1. Sensibilizar: Realizar campañas educativas para informar os agricultores sobre as vantaxes das permutas de terras e o seu papel na agricultura sostible.

2. Ofrecer incentivos: Ofrecer incentivos financeiros, como subvencións ou desgravacións fiscais, para animar aos agricultores para participar nas permutas de terras.

3. Simplificar os procedementos: Axilizar os procedementos legais e administrativos para os intercambios de terras, facilitando aos agricultores o intercambio de parcelas.

4. Orientar: Ofrecer apoio continuo e recursos para axudar aos agricultores para navegar polas complexidades dos intercambios de terras e garantir que leven a cabo de maneira eficaz.

🌳 Cara a un futuro agrícola, sostible e produtivo

Mediante a aplicación de permutas de terras de interese especial, Galicia ten a oportunidade de remodelar a súa paisaxe agraria e liberar todo o potencial do seu sector agrícola. Ao consolidar parcelas fragmentadas e promover prácticas de xestión sostible da terra, a nosa comunidade, pode lograr unha agricultura máis competitiva e respectuosa co medio ambiente en beneficio dos agricultores, os consumidores e a contorna natural.

Xa para finalizar, entendemos que as permutas de terras de especial interese agrícola teñen o potencial de mellorar significativamente as prácticas agrícolas e contribuír ao desenvolvemento rural en Galicia. Ao instar á Xunta a apoiar estas permutas, o Parlamento está a dar un paso moi significativo para promover a agricultura sostible e impulsar a economía da nosa comunidade. É fundamental que o Goberno galego atenda estas recomendacións e tome medidas para promover as permutas de terras e prestar o apoio necesario aos agricultores.

Artículo anteriorInvento pioneiro chamado a transformar a agricultura: Un sensor que mellora a saúde do chan e conserva a auga
Artículo seguintePresentación de “ContaCarne”: Unha innovadora aplicación para axudar aos gandeiros para calcular os custos de produción
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.