LABREGANDO.GAL – 26/04/2023

A Xunta de Galicia pon en marcha un ambicioso plan para facer fronte aos grandes incendios forestais na rexión. Baixo o lema Pladiga 2023, está a crearse un equipo multidisciplinar para facer fronte a estes incendios con maior eficacia. O plan tamén inclúe o despregamento de novos recursos e a introdución de estratexias innovadoras para a prevención e xestión de incendios.

• Un equipo multidisciplinar para grandes incendios forestais

Nunha recente reunión do Consello Forestal de Galicia, presidido polo conselleiro de Medio Rural, José González, anunciouse a creación dun novo equipo multidisciplinar especializado en grandes incendios forestais. Este dispositivo formará parte do Plan de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) 2023, e contará con responsables de extinción movilizables polo Centro de Coordinación Central de Incendios.

O equipo estará formado por persoal de diversas categorías, con dependencia directa da Dirección Xeral de Defensa do Monte. A mobilización do equipo realizarase en función das características e potencialidade do incendio, cun mínimo de dous membros, un dos cuales terá capacidade para actuar como xefe de extinción.

• Maiores recursos para a loita contra os incendios forestais

Para apoiar ao novo equipo multidisciplinar, crearanse tres novas brigadas helitransportadas públicas e adquiriranse medios adicionais, como 15 motobombas, 12 batracios e outros vehículos. Estes reforzos mellorarán significativamente a capacidade da comunidade para responder e combater os incendios forestais.

• Estratexias innovadoras para a prevención de incendios forestais

Na reunión tamén se debateu o borrador da futura Lei de loita integral contra vos incendios forestais (Lei de loita integral contra os incendios forestais), cuxo obxectivo é proporcionar un enfoque máis integral á prevención e extinción de incendios forestais. Entre os elementos clave deste borrador inclúese a creación de mapas dinámicos de períodos de incendios forestais, zonas de alto risco e plans preventivos en canto a distrito e municipal.

O proxecto de lei tamén propón a implantación de paisaxes devasas e a diversificación das zonas forestais mediante a definición de parcelas con diferentes características de inflamabilidade e combustibilidade nos plans de distrito.

• Paisaxes mosaico e paisaxes devasas

Unha das estratexias innovadoras suxeridas na nova lei é a introdución de paisaxes en mosaico. Trátase de configuracións heteroxéneas nos territorios forestais que se crean integrando usos agrícolas, gandeiros ou forestais. Este enfoque modifica o patrón de combustible, dificultando a propagación dos incendios e facilitando os labores de extinción.

Desenvolveranse paisaxes devasas para diversificar o territorio agroforestal, freando ou mitigando os efectos dos incendios mediante a implantación de actividades sostibles. Estes paisaxes devasas promoverán polígonos devasas, agrupacións forestais de xestión conxunta, actividade agrícola e gandeira, sistemas silvopastoriles e gandería extensiva, entre outras iniciativas.

• Un enfoque integral da xestión de incendios forestais

A creación do equipo multidisciplinar especialista en grandes incendios forestais, xunto coas novas medidas propostas no anteproxecto da futura Lei Integral de Loita contra Incendios Forestais, pretende reforzar a prevención, vixilancia e extinción dos incendios forestais en Galicia. Este enfoque integral garante a xestión sostible do territorio agroforestal da rexión, salvagardando tanto o medio ambiente como a economía local.

Artículo anteriorÁrbores notables de Mondariz-Balneario: criptomerias xaponesas e cipreses portugueses
Artículo seguinteRebaixas fiscais históricas: Apoio económico a agricultores e gandeiros afectados por seca e crise en Ucraína
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.