Os coordinadores de agricultores e gandeiros (COAG) acaban de lanzar un pódcast sobre os principais avances lexislativos nas relacións laborais na agricultura.

A reforma do mercado laboral, os cambios na lexislación de estranxeiría ou a condicionalidad social da nova PAC son algunhas das novidades que repercuten no emprego agrario e que COAG explica de forma sinxela e fácil de entender nesta nova audioguía.

A Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros acaba de lanzar un pódcast informativo sobre as principais novidades xurídicas que afectan as relacións laborais no sector agrario. Titulado “12 minutos para un emprego de calidade na agricultura”, explica de forma sinxela e fácil de entender todos os cambios legais que repercuten no emprego nas zonas rurais e que empresarios e traballadores deben ter en conta.

O documento destaca a chamada “reforma laboral”, en vigor desde o 1 de xaneiro de 2022. Este novo regulamento derroga aspectos importantes do adoptado en 2012 e céntrase en aumentar o número de empregos fixos e reducir o traballo temporal. O sector esfórzase por cumprir a normativa, aínda que se enfronta a numerosos retos. As preguntas e respostas axudarán a despexar calquera dúbida sobre o novo regulamento.

No primeiro semestre de 2022, o sector agrario ha celebrado ata a data 1,2 millóns de contratos, dos que case o 26 % son indefinidos, unha cifra cinco veces superior á do mesmo período de 2021.

Tamén se inclúen os cambios derivados da modificación da lei de inmigración, que facilitarán a contratación de traballadores estranxeiros nos seus países de orixe e cumprirán con maior rapidez os requisitos de certificación.

Establécense novas condicións sociais na nova Política Agraria Común para o período 2023-2027. Ademais das condicións ambientais, de seguridade alimentaria, sanidade animal e vexetal, a condicionalidad social tamén se aplicará a partir de 2024.

Cruzaranse datos con posibles autoridades laborais para verificar sancións por incumprimento da lexislación laboral, e mesmo se poderán reducir as axudas da PAC se se atopan sancións.

A nova lei de igualdade de trato e non discriminación, en vigor desde o 14 de xullo de 2022, tamén ten aspectos importantes que considerar. O seu obxectivo é previr e eliminar todas as formas de discriminación e protexer ás vítimas, tratando de combinar prevención e reparación.

Abarca novas formas de discriminación no emprego, como a enfermidade ou o estado de saúde, o estado serológico respecto ao VIH, a predisposición xenética a enfermidades e trastornos, a identidade sexual, a expresión de xénero, o idioma e a situación socioeconómica.

Tamén deben terse en conta outras leis, como a nova lei orgánica de garantía plena da liberdade sexual e da integridade moral no traballo, que se centra no acoso por razón de sexo.

Artículo anteriorGalicia ve negativo o acordo sobre posibilidades de pesca para 2023, xa que non supón ningún avance respecto a a proposta orixinal da Comisión Europea
Artículo seguinteA Comisión Europea adopta novas normas para racionalizar as axudas estatais ao sector agrícola, evitando unha contorna competitiva no mercado único
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.