Representantes da Organización de Produtores Pesqueiros de Burela e do despacho de avogados J&A Garrigues reuníronse co director de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica para tratar cuestións técnicas

Para obter a suspensión temporal e a anulación definitiva da prohibición de pescar en 87 zonas de augas comunitarias, a Xunta intervirá no expediente iniciado pola OPP-7 #ante a Xustiza europea.

Lémbrase que as restricións foron aprobadas arbitrariamente, sen informes biolóxicos nin socioeconómicos, dando lugar a paradoxos, como que o palangre de fondo sexa un das artes máis afectadas.

Burela (Lugo), 20 de febreiro de 2022

O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, mantivo hoxe un seminario con representantes da Organización de Produtores Pesqueiros de Burela (OPP-7) e do bufete de avogados J&A Garrigues para desenvolver unha estratexia de defensa dos intereses da frota galega fronte á prohibición do arrastre de fondo en 87 pesqueiras da UE en Bruxelas. Na reunión debatéronse unha serie de puntos crave para reforzar os argumentos da organización lucense #ante o Tribunal de Xustiza.

Con iso, o Goberno galego seguiu o consello dos expertos consultados de que a intervención é a mellor forma de defender os seus intereses fronte á lexislación de aplicación adoptada pola Comisión. Non había ningunha perspectiva de recurso directo.

Nestas circunstancias, a Conselleria do Mar contratou ao bufete de avogados J&A Garrigues, especializado en Dereito da UE e que emprega a avogados con ampla experiencia neste campo, para apoiar a Galicia na súa estratexia e lograr o mellor resultado posible en calquera acción de protección de zonas ambientais sensibles ou do seu territorio.

Tras a publicación das obxeccións da Organización de Produtores Pesqueiros de Burela no Diario Oficial da Unión Europea o 6 de febreiro, a Comunidade exerceu o seu dereito de intervención por un período de seis semanas, ata o 20 de marzo. A reunión formaba parte dos traballos preparatorios do procedemento iniciado polos titulares da Xunta no marco da OEP-7 para tentar anular o veto á pesca de arrastre de fondo.

Fronte a esta decisión, o Goberno galego reafirmou o seu apoio. Varios expertos xurídicos han debatido e avaliado o posible impacto do veto sobre a frota pesqueira. As mesmas discusións e informacións foron enviadas ao goberno central, reforzando a oposición de Bruxelas ao veto.

◼️ OBXECTIVOS.

O obxectivo da frota pesqueira de Burela e da Conselleria do Mar é suspender temporalmente o veto e, posteriormente, levantalo definitivamente.

Un bo exemplo da aplicación do veto sen unha avaliación técnica adecuada é o feito paradoxal de que as restricións afectasen máis aos arrastreiros de fondo, unha das artes de pesca máis selectivas das 87 pesqueiras da UE.

Ao redor de 200 buques pesqueiros de Galicia víronse directamente afectados pola prohibición do arrastre de fondo, ben porque xa non podían faenar nas zonas vedadas, ou porque as zonas de pesca se solapaban, é dicir, os buques que antes faenaban nas mesmas zonas víronse desprazados polas novas restricións.

Artículo anteriorPara o período 2023-2024, a Xunta recibe un total de 722 proxectos que se acollen á medida Leader
Artículo seguinteCaracterísticas da raza bovina FRISOA
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.