LABREGANDO.GAL – 07/05/2023

A agricultura e gandería rexenerativas están a cobrar forza en España e poderían ser clave para combater a seca. Estas prácticas posiciónanse como opcións asequibles e efectivas para revitalizar explotacións agrícolas, mellorando a función natural do chan. Expertos aseguran que estes enfoques poden fortalecer a resiliencia dos ecosistemas e sistemas alimentarios, ademais de contribuír á soberanía alimentaria e brindar oportunidades á poboación rural.

A agricultura rexenerativa busca harmonía coa natureza ao integrar chan, plantas e animais de maneira produtiva e beneficiosa. Baséase en técnicas como o manexo integral, que mellora a xestión de recursos agrícolas de forma sostible e rexenerativa. Os seus principios fundamentais inclúen protección do chan, diversidade, mantemento de plantas e raíces vivas, integración de gando e promoción de relacións entre ecosistemas, entre outros.

A diferenza da agricultura sostible, que busca manter a produtividade e crecemento, a agricultura rexenerativa enfócase en restaurar e renovar sistemas naturais afectados pola actividade humana. Os seus beneficios son múltiples, como mellorar a saúde e fertilidade do chan, reducir o uso de insumos sintéticos, combater o cambio climático e aumentar a calidade e rendemento de cultivos.

A agricultura rexenerativa pode combater o cambio climático ao reverter a degradación do chan e promover o secuestro de carbono. Prácticas como cultivos de cobertura, rotación de cultivos e labranza reducida poden aumentar a materia orgánica do chan e, polo tanto, a súa capacidade de almacenar carbono. Ao mellorar o ciclo da auga e promover biodiversidade, tamén contribúe a mitigar os efectos do cambio climático.

Algunhas prácticas rexenerativas inclúen a plantación de cultivos de cobertura e intercalados, redución de labranza, diminución do emprego de fertilizantes e pesticidas sintéticos, pastoreo rexenerativo e reciclaxe de refugallos agrícolas. Estas prácticas fomentan ecosistemas saudables e poden axudar a enfrontar os desafíos do cambio climático, promovendo sistemas alimentarios sostibles e resilientes.

• O papel da gandería rexenerativa na loita contra a seca

A gandería rexenerativa tamén desempeña un papel crucial na loita contra a seca e a crise climática. Este enfoque integra o manexo do gando en sistemas agrícolas de maneira responsable e sostible, mellorando a fertilidade do chan e aumentando a capacidade de retención de auga.

O pastoreo rotacional, unha práctica clave na gandería rexenerativa, consiste en mover ao gando entre parcelas de pasto de maneira planificada e regular. Este proceso permite que os pastos se recuperen, evitando a degradación do chan e a erosión. Ademais, o esterco do gando actúa como fertilizante natural, enriquecendo o chan con nutrientes e mellorando a súa estrutura.

A gandería rexenerativa tamén promove a diversidade de especies animais e vexetais nun mesmo espazo, creando sistemas simbióticos que favorecen a saúde do ecosistema e a resiliencia ante eventos climáticos extremos. Esta diversificación reduce a presión sobre recursos naturais e diminúe a dependencia de insumos externos.

Ao adoptar prácticas agrícolas e gandeiras rexenerativas, os agricultores poden reducir os seus custos e mellorar a súa adaptabilidade ás fluctuaciones do mercado e as condicións climáticas. Estas prácticas tamén poden xerar emprego en áreas rurais, fortalecendo a economía local e reducindo a migración cara ás cidades.

A nivel social, a agricultura e gandería rexenerativa poden mellorar a calidade e seguridade alimentaria, xa que se producen alimentos máis nutritivos e libres de químicos daniños. Ademais, ao promover a soberanía alimentaria, estes enfoques poden reducir a dependencia de importacións e apoiar o desenvolvemento económico local.

En resumo, a agricultura e gandería rexenerativa ofrecen solucións prometedoras na loita contra a seca e a crise climática en España. Estas prácticas teñen o potencial de revitalizar explotacións agrícolas e gandeiras, mellorar a saúde de ecosistemas, promover a soberanía alimentaria e brindar oportunidades económicas en áreas rurais. A través da adopción de sistemas agrícolas máis sostibles e resilientes, podemos enfrontar os desafíos do cambio climático e asegurar un futuro máis próspero e sustentable para todos.

Artículo anteriorA importancia do complexo mar-industria no desenvolvemento de Galicia: Premios Anfaco-Cecopesca 2023
Artículo seguinteI Feira do Pan e do Cereal en Ames: celebrando a tradición panificadora e cereais autóctonos de Galicia
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.