O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) emitiu o real decreto que establece as normas para o innovador Sistema de Información de Explotacións Agrícolas (SIEX). Este sistema propón unificar toda a información e converter completamente en dixital o caderno de campo agrícola.

O propósito desta iniciativa é asegurar que todos os produtores agrícolas adopten o caderno agrícola dixital para 2023. A dixitalización será esencial para establecer comunicación con entidades institucionais e para obter acceso aos apoios brindados pola Política Agrícola Común (PAC)

Redacción LABREGANDO.GAL – 27/03/2023

Introdución

◼️ Abrazar a Era Dixital na Agricultura

O mundo da agricultura está a evolucionar, e con el vén a necesidade de que os agricultores se adapten ás novas tecnoloxías e sistemas. Un deses cambios é o cambio cara ao mantemento de rexistros agrícolas dixitais. 

Recentemente, as autoridades ordenaron a adopción de cadernos de campo dixitais para os agricultores. Con todo, a comunidade agrícola solicita un atraso na aplicación obrigatoria deste novo sistema. Este artigo detalla os desafíos que enfrontan os agricultores, os beneficios do mantemento de rexistros dixitais e as recomendacións para unha transición máis fluída.

Imos con iso!

◼️ Desafíos aos que se enfrontan os agricultores

Os obstáculos da dixitalización obrigatoria

A comunidade agrícola é diversa, e con esta variedade vén unha serie de desafíos na adopción de sistemas dixitais. Algunhas das principais preocupacións que enfrontan os agricultores inclúen:

◽️ Barreiras tecnolóxicas

Moitos agricultores carecen das habilidades técnicas necesarias para navegar polos sistemas dixitais. Esta falta de experiencia pode conducir a erros no mantemento de rexistros e, en última instancia, obstaculizar a xestión xeral da granxa.

◽️ Limitacións financeiras

A posta en práctica do “caderno de campo dixital” a miúdo require un investimento en novo hardware e software. Para os pequenos agricultores, esta carga financeira pode ser abafadora, o que dificulta a transición aos sistemas dixitais.

◽️ Problemas de conectividade

As áreas rurais a miúdo sofren dunha conectividade deficiente a Internet, o que dificulta que os agricultores accedan e manteñan rexistros dixitais. Isto pode conducir a inconvenientes no cumprimento e a xestión eficaz das explotacións.

◽️ Resistencia ao cambio

Un número significativo de agricultores prefiren os métodos tradicionais de mantemento de rexistros e resístense a adoptar sistemas dixitais. Esta resistencia pode deberse á falta de confianza na tecnoloxía ou á crenza de que a transición ao dixital levará demasiado tempo e será complicada.

◼️ Vantaxes do “caderno de campo dixital”

O potencial para mellorar a eficiencia e o cumprimento

A pesar dos desafíos que enfrontan os agricultores, existen numerosas vantaxes ao implementar sistemas dixitais de mantemento de rexistros agrícolas:

◽️ Xestión de rexistros simplificada

O mantemento de rexistros dixitais simplifica o proceso de mantemento, acceso e análise dos datos da granxa. Esta maior eficiencia pode conducir a unha mellor toma de decisións e unha mellor xestión da granxa.

◽️ Cumprimento e rastrexabilidade mellorados

Os sistemas dixitais facilitan o cumprimento das normativas e garanten a rastrexabilidade en toda a cadea de subministración. Isto pode conducir a unha maior confianza do consumidor e un valor de mercado potencialmente máis alto para os produtos.

◽️ Aforro de tempo e custos

Con menos papelada e procesos optimizados, os agricultores poden aforrar tempo e diñeiro. Estes aforros pódense reinvestir noutras áreas da granxa, o que leva a un crecemento e desenvolvemento xeral.

◽️ Acceso ao apoio gobernamental

A adopción do mantemento de rexistros dixitais pode facilitar aos agricultores o acceso aos esquemas de apoio do goberno, xa que os sistemas dixitais simplifican o proceso de proporcionar información precisa e oportuna.

◼️ Recomendacións para unha transición sen problemas

Como superar os desafíos e cultivar os beneficios

Para garantir unha transición exitosa ao mantemento de rexistros agrícolas dixitais, propoñemos as seguintes recomendacións:

◽️ Proporcionar preparación e apoio integrais

Ofrecer capacitación e apoio aos agricultores pode axudalos a desenvolver a súa confianza no uso de sistemas dixitais. Este apoio debe adaptarse ás necesidades dos agricultores individuais e abordar tanto as competencias técnicas como os beneficios máis amplos da dixitalización.

◽️ Introducir axudas e incentivos

Os incentivos financeiros, como os subsidios para hardware e software, poden axudar a aliviar a carga financeira da transición a sistemas dixitais para os pequenos agricultores.

◽️ Mellorar a conectividade rural

O investimento na mellora da conectividade rural a Internet é esencial para a adopción exitosa do mantemento de rexistros agrícolas dixitais. Débense facer esforzos para ampliar a cobertura de banda ancha e proporcionar acceso alcanzable a Internet de alta velocidade nas zonas rurais.

◽️ Desenvolvemento de solucións fáciles de usar

Para fomentar a adopción do “caderno de campo dixital”, é crucial desenvolver plataformas fáciles de usar que satisfagan as diversas necesidades da comunidade agrícola. Estas solucións deben ser intuitivas e fáciles de empregar, mesmo para aqueles con habilidades técnicas limitadas.

◽️ Implementar un despregamento por fases

Unha implementación gradual dos requisitos de mantemento de rexistros agrícolas dixitais pode axudar a facilitar a transición para os agricultores. Este enfoque permitiría aos produtores máis tempo para adaptarse aos novos sistemas e proporcionar información valiosa para futuras melloras.

◽️ Facilitar a colaboración e o intercambio de información

Fomentar a colaboración entre agricultores, provedores de tecnoloxía e organizacións de apoio pode axudar a crear unha contorna propicia para a dixitalización. O intercambio de coñecementos e experiencias pode contribuír ao desenvolvemento das mellores prácticas e fomentar un sentido de comunidade.

◼️ Breve resumo para finalizar

Consideramos que o cambio cara ao mantemento do “caderno de campo dixital” é inevitable, xa que ofrece numerosos beneficios aos agricultores, os consumidores e o medio ambiente. Aínda que os desafíos que enfrontan os agricultores ao adoptar sistemas dixitais son substanciais, estes poden abordarse mediante capacitación integral, apoio financeiro e conectividade mellorada. 

Estamos seguros de que ao traballar xuntos e aceptar o cambio, a comunidade agrícola pode aproveitar ao máximo as oportunidades que ofrece a dixitalización e asegurar un futuro sostible e próspero para a industria.

Artículo anteriorComo crear un horto ecolóxico vertical paso a paso
Artículo seguinteO noso futuro e benestar dependen da sombra das árbores
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.