Redacción LABREGANDO.GAL – 26/3/2023

▪️ Introdución

Neste artigo, imos mostrar como crear un xardín ecolóxico vertical, paso a paso. Os xardíns verticais son unha forma intelixente e compacta para que os amantes da xardinería na cidade cultiven moitas plantas diferentes nun espazo pequeno. Centrándonos na sustentabilidade, esta guía axudaravos a xerar un xardín ecolóxico que pode competir con calquera outro que hai por aí. 

 Esperamos que este manual sexa de utilidade e inspírevos a crear o voso propio e marabilloso xardín ecolóxico!

◼️ Beneficios dos hortos ecolóxicos verticais

Os hortos ecolóxicos verticais ofrecen numerosos beneficios:

1. Aforro de espazo 

Fan un uso eficiente do espazo vertical, perfecto para xardíns pequenos, balcóns ou terrazas.

2. Maior produtividade 

Os xardíns verticais poden producir máis plantas nunha área máis pequena, maximizando o seu rendemento.

3. Mellora da calidade do aire

As plantas en xardíns verticais actúan como filtros naturais de aire, eliminando contaminantes e liberando osíxeno.

4. Biodiversidade

Os xardíns verticais poden albergar unha ampla gama de especies de plantas, promovendo a biodiversidade.

5. Atractivo estético

Os xardíns verticais poden ser visualmente impactantes, engadindo un toque de verdor ás contornas urbanas.

◼️ Planificación do teu horto ecolóxico vertical 

Antes de comezar a construír o teu horto ecolóxico vertical, dedica tempo a planificar:

1. Determina a localización

Elixe un lugar adecuado con luz solar adecuada, acceso á auga e boa circulación de aire.

2. Mide o espazo

Mide a altura, anchura e profundidade do espazo dispoñible para determinar o tamaño do teu xardín vertical.

3. Selecciona un estilo de xardín

Considera o estilo do xardín vertical que desexas, como unha estrutura independente, un sistema montado na parede ou contedores reutilizados.

4. Decide un orzamento

Establece un orzamento para o teu proxecto de xardín vertical, @teniendo en cuenta o custo de materiais, plantas e ferramentas necesarias.

◼️ Selección de plantas adecuadas

Ao elixir as plantas para o teu horto ecolóxico vertical, considera os seguintes factores:

1. Requirimentos de luz

Asegúrache de que as plantas que seleccións teñan requisitos de luz similares e sexan apropiadas para a localización.

2. Necesidades de rega

Elixe plantas con necesidades de rega similares para simplificar o mantemento.

3. Tamaño e hábito de crecemento

Opta por plantas que se manteñan relativamente pequenas e teñan un hábito de crecemento compacto, adecuado para a xardinería vertical.

4. Cultivo en asociación

Selecciona plantas que crezan ben xuntas, proporcionando beneficios mutuos, como control de pragas, polinización ou intercambio de nutrientes.

▪️   Algunhas opcións de plantas adecuadas inclúen:

1. Herbas aromáticas: albáfega, menta, perexil e tomiño

2. Follas verdes: leituga, espinaca e col rizada

3. Flores comestibles: capuchinas e caléndulas

4. Plantas de froitos pequenos: amorodos e tomates ananos

5. Plantas ornamentais: fentos, suculentas e enredaderas

◼️ Construción da estrutura do teu xardín vertical 

Existen varios métodos para crear unha estrutura de xardín vertical:

▪️ Xardín de palets

    Materiais necesarios:

1. Palet de madeira

2. Tea de paisajismo

3. Grampadora e grampas

4. Substrato

5. Plantas

Instrucións:

1. Revisa o palet en busca de signos de danos ou tratamentos químicos.

2. Fixa a tea de paisajismo na parte traseira, inferior e laterais do palet, utilizando unha grampadora    para asegurala no seu lugar.

3. Coloca o palet en posición horizontal co lado aberto cara arriba e éncheo con substrato.

4. Planta as plantas elixidas nos ocos entre as tablillas do palet.

5. Rega as plantas a fondo e déixaas establecerse durante algunhas semanas antes de colocar o palet en posición    vertical.

▪️ Xardín de petos colgantes

   Materiais necesarios:

1. Planta colgante de petos

2. Substrato

3. Plantas

Instrucións:

1. Enche cada peto do plantador colgante con substrato.

2. Planta as plantas elixidas nos petos, evitando sobre poboalos.

3. Rega as plantas a fondo, asegurando que cada peto reciba a humidade adecuada.

4. Colga o plantador de petos na localización elixida, asegurándoche de que reciba suficiente luz solar.

▪️ Xardín vertical modular

   Materiais necesarios:

1. Sistema de xardín vertical modular

2. Ancoraxes e parafusos para parede (apropiados para o tipo de parede)

3. Substrato

4. Plantas

Instrucións:

1. Instala o sistema de xardín vertical modular na parede elixida, seguindo as instrucións do fabricante e utilizando ancoraxes e parafusos adecuados para a parede.

2. Enche cada módulo con substrato.

3. Planta as plantas elixidas nos módulos, espazándoas segundo os seus requisitos individuais.

4. Rega as plantas a fondo, asegurándoche de que cada módulo reciba a humidade adecuada.

◼️ Plantación do teu xardín vertical 

Ao plantar o teu horto ecolóxico vertical, segue estes pasos:

1. Prepara as plantas retirándoas suavemente das súas macetas e afrouxando o cepellón.

2. Coloca cada planta no lugar designado na estrutura do xardín vertical, asegurándoche de que estea ben    ancorada e teña suficiente espazo para crecer.

3. Enche os ocos con substrato adicional, asegurándoche de que as raíces das plantas estean ben cubertas.

4. Rega as plantas a fondo para axudarlles a adaptarse á súa nova contorna.

◼️ Coidado do teu horto ecolóxico vertical 

Para asegurarche de que o teu horto ecolóxico vertical prospere, segue estes consellos de coidado:

1. Rega

Supervisa os niveis de humidade no teu xardín vertical e rega segundo sexa necesario. Os xardíns verticais poden secarse máis rapidamente que os xardíns tradicionais, polo que pode ser necesario regar con frecuencia.

2. Fertilización

Aplica un fertilizante orgánico ou té de compost para proporcionar ás túas plantas os nutrientes necesarios para un crecemento saudable.

3. Poda

Poda regularmente as túas plantas para fomentar un crecemento frondoso e evitar o amontoamento.

4. Control de pragas

Revisa as túas plantas en busca de pragas e enfermidades, tratándoas con métodos orgánicos segundo sexa necesario.

◼️ Finalización GUIA

Un horto ecolóxico vertical é unha excelente solución para os xardineiros urbanos que buscan maximizar o seu espazo de cultivo e promover a sustentabilidade. Ao seleccionar coidadosamente as plantas adecuadas, construír unha estrutura apropiada e proporcionar coidados continuos, podes crear un próspero xardín vertical que rivalice con calquera outro. Feliz xardinería!

Artículo anteriorComo construír un invernadoiro paso a paso: Guía completa
Artículo seguinteA Transición cara ao Caderno Dixital de Explotación Agrícola
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.