Utilizando o método galego, un equipo de expertos do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán realizou varios traballos analíticos en terreos forestais de Segovia, Ávila, Huelva, Málaga e Albacete.

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2023

Durante un encontro nacional online organizado polo Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestais e Graduados en Enxeñería Forestal e da Medio Natura, Cristina Fernández, coordinadora do grupo de traballo, explicou esta metodoloxía a expertos na materia.

◼️ Metodoloxía única para avaliar danos no chan tras incendios forestais

A transferencia da experiencia e metodoloxía do Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán supón un avance significativo na avaliación do impacto do chan tras os incendios forestais nos montes galegos. Dirixido por Cristina Fernández, investigadora especialista deste centro, un equipo técnico efectuou diversos análise en terreos forestais queimados de Segovia, Ávila, Huelva, Málaga e Albacete utilizando o método galego.

◼️ Galicia únese a proxecto europeo para protexer e restaurar ecosistemas tras incendios forestais

Epyris (dentro de Interreg Sudoe), proxecto europeo no que participa Galicia, ten como obxectivo atopar unha estratexia común para a protección e restauración dos ecosistemas danados polos incendios forestais, así como a xestión integrada dos espazos naturais con alto risco de lume.

◼️ A metodoloxía galega para avaliar danos en chans tras incendios forestais: un exemplo para outras zonas

Durante a reunión nacional en liña, Fernández compartiu os métodos únicos empregados en Galicia e como poden adaptarse a outras zonas para avaliar eficazmente os danos causados polo lume nos chans. Estes estudos serven de base para posteriores medidas de control da erosión, como o acolchado con palla, que tamén está a ser pioneiro en Galicia.

◼️ Aquí hai máis información sobre o Proxecto Epyris

Epyris é un proxecto europeo financiado por Interreg Sudoe cuxo obxectivo é desenvolver solucións innovadoras para a xestión sostible dos recursos hídricos na rexión europea de Sudoe.

Sudoe abarca o sur de Francia, España, Portugal e partes de Andorra, Xibraltar e o Reino Unido. Esta rexión é especialmente vulnerable para os efectos do cambio climático, como secas máis intensas e prolongadas, que repercuten significativamente na dispoñibilidade de auga para o consumo humano, a agricultura e a industria.

O proxecto Epyris reúne a socios de España, Portugal e Francia para crear solucións innovadoras e sostibles de xestión da auga para a rexión. O proxecto divídese en tres seccións: xestión de concas hidrográficas, tratamento de infraestruturas hídricas e administración da demanda de auga.

Epyris é unha opción viable para aumentar a resistencia da rexión para os efectos do cambio climático.

Isto conséguese mediante o uso de ferramentas de xestión de concas baseadas nas TIC, o desenvolvemento de infraestruturas hídricas innovadoras como a recollida de augas pluviais e a reutilización de augas residuais, e o fomento de prácticas sostibles de xestión da demanda de auga entre os usuarios finais.

Ao aplicar estas solucións, Epyris contribúe á resiliencia da rexión fronte aos efectos do cambio climático.

Artículo anteriorPontevedra lidera a implantación do Plan de pastos para a prevención de incendios forestais
Artículo seguinteQue é exactamente a agricultura regenerativa?
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.