Reunión de traballo con representantes da Asociación Sofor de Galicia a cargo do Conselleiro de Medio Rural e o director xeneral de Planificación e Ordenación Forestal

José González indicou que se comezará o proceso de declaración de terreos en situación de desuso ou infrautilización para os propietarios identificados que non se atopen dentro das Sofor e non conten co mesmo nivel de administración.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2023

A Xunta de Galicia puxo en marcha un plan para mellorar a xestión das sociedades de fomento forestal (Sofor) como agrupacións de xestión conxunta. Nunha reunión coa recentemente constituída Asociación de Sofor de Galicia, o conselleiro de Medio Rural, José González, e o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, informaron sobre os procedementos que se levarán a cabo para mellorar a xestión forestal en Galicia.

◾️ Proceso de declaración de solares en abandono e investigación de propiedade para mellorar a xestión forestal

Por unha banda, para os propietarios coñecidos que non sexan membros da Sofor, iniciarase o proceso de declaración de solares en abandono ou sub utilización. Doutra banda, investigarase a propiedade dos terreos de donos descoñecidos co obxectivo de incorporalos ao banco de terras para a súa posta en valor. Esta investigación permitirá ter un mellor coñecemento dos terreos e mellorar a xestión conxunta da agrupación forestal.

◾️ Os polígonos agroforestais como fórmula para unha mellor xestión das parcelas das Sofor

Na reunión, os responsables da Consellería destacaron a importancia dos polígonos agroforestais para mellorar a xestión das parcelas das Sofor. Estas figuras da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia perseguen a recuperación de grandes superficies de terreo e melloran a xestión forestal. Os propietarios agrupados en Sofor poden atopar un gran interese en reestruturar a súa propiedade a través de figuras como os polígonos, xa que resulta moito máis eficiente, áxil e sostible en parcelas de certa dimensión.

◾️ Tributación das Sofor

Na reunión, os representantes da Xunta tamén abordaron a mellora da fiscalidade das Sofor, co fin de equiparar a súa tributación á das persoas físicas titulares de terreos no monte. Isto lévase a cabo coa finalidade de establecer un réxime fiscal claro para estas figuras, que permita aos propietarios de terreos agrarios ou forestais, que se atopan dentro das Sofor, unha tributación xusta e equilibrada, similar á dos propietarios de terreos individuais.

◾️ Conclusión

O sector forestal e agrario en Galicia é un sector crave para a economía e o medio ambiente da rexión. A Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, está a traballar para mellorar a xestión das Sofor e lograr unha reestruturación da propiedade agraria e forestal máis eficiente e sostible. A investigación da propiedade, a declaración de parcelas en situación de abandono ou infrautilización, a utilización dos polígonos agroforestais, e a mellora da fiscalidade das Sofor, son algúns dos pasos importantes que se están dando para lograr este obxectivo.

Artículo anteriorA fábrica de papel de Ence na ría de Pontevedra, avalada polo Tribunal Supremo
Artículo seguinteDescuberto un novo caso de ‘vacas tolas’ sen transcendencia para a saúde pública na Estrada (Pontevedra)
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.