O tipo típico de EEB que se manifesta de forma natural e esporádica é a cepa vista no municipio da Estrada

Non é necesario adoptar medidas sanitarias preventivas porque o cadáver non entrou na cadea alimentaria e non puxo en perigo a saúde do público en xeral

Estas deteccións son posibles grazas á utilización do programa nacional plurianual de vixilancia, control e erradicación da EEB, sen que iso repercuta no status de España e Galicia respecto a a EEB

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2023

A Consellería do Medio Rural comunicou ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación que se detectou un caso illado de encefalopatía esponxiforme bovina, variante atípica, cepa tipo H, nun bovino de 22 anos, información que foi trasladada á Organización Mundial da Sanidade Animal.

Os resultados da mostra enviada desde o Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia ao Laboratorio Nacional de Referencia de Algete confirmaron un resultado positivo para a EEB. Tras unha investigación epidemiolóxica, os servizos veterinarios han determinado que non existen outros animais de risco. Por tanto, este brote considérase resolvido e non son necesarias novas medidas sanitarias.

É crucial lembrar que a EEB atípica é un tipo de enfermidade esporádica que se produce de forma natural e que afecta a todos os grupos de bovinos en taxas baixas. Estes casos descubríronse grazas a unha mellor vixilancia e non están asociados á inxestión de pensos contaminados nin a ningunha outra razón coñecida.

España mantén o seu status de nación con baixo risco de EEB grazas a un programa nacional de vixilancia, control e erradicación da EEB. Este status non se ve afectado polo caso máis recente descuberto en Galicia. En Ortigueira, A Coruña, tamén se notificou en 2019 un caso solitario de EEB atípica en bovinos maiores de 18 anos. Para salvagardar o benestar do noso gando e a seguridade da nosa subministración de alimentos, séguese vixiando a EEB.

◾️ A epidemia de encefalopatía esponxiforme bovina en Galicia no 2000: Que a causou?

A epidemia de enfermidade das “vacas tolas” (EEB) que estalou en Galicia no ano 2000 foi causada polo consumo de pensos contaminados con proteínas anormais, coñecidas como priones, que causan a enfermidade.

Naqueles anos, moitos gandeiros utilizaban pensos a base de restos de animais, incluíndo ósos e tecidos infectados con EEB, para alimentar ás súas vacas. Debido á natureza contaxiosa da enfermidade, isto resultou na transmisión da enfermidade dunha vaca a outra.

A EEB é unha enfermidade neurodegenerativa que se caracteriza por cambios na conduta e o comportamento, así como por unha dexeneración cerebral progresiva. Non existe unha cura para a enfermidade, e os animais infectados son sacrificados para evitar a súa propagación.

A epidemia de EEB en Galicia no ano 2000 resultou nunha gran preocupación pola seguridade da cadea alimentaria e o impacto na industria gandeira local. Desde entón, as regulacións sobre a produción de pensos volvéronse moito máis estritas para previr futuras epidemias de EEB.

A pesar dos esforzos para erradicar a enfermidade, e como xa manifestamos anteriormente, a EEB continúa sendo obxecto de vixilancia en todo o mundo, e os casos illados aínda ocorren. É importante seguir tomando medidas preventivas para garantir a seguridade alimentaria e protexer ás poboacións bovinas.

Artículo anteriorA Xunta de Galicia busca mellorar a xestión das Sofor coa investigación da propiedade
Artículo seguinteAmplíase o prazo para que os sectores agrario e pesqueiro soliciten axudas para os avais de SAECA
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.