LABREGANDO.GAL – 08/06/2023

A rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), unha afección que azouta ao gando bovino, ten severas implicancias para a saúde e produtividade das explotacións gandeiras. Para encarar esta problemática de maneira eficiente, o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) albergou a xornada técnica sobre prevención, control e erradicación da Rinotraqueitis Infecciosa Bovina. Este evento contou coa participación de José Luis Cabarcos, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria.

◼️ Investigación para o coñecemento da distribución do herpesvirus bovino tipo 2 en Galicia

Enmarcada dentro dun ambicioso proxecto, “Achegas ao coñecemento da distribución do herpesvirus bovino tipo 2 (BoH-2) na cabana gandeira galega”, a xornada técnica busca fomentar a cooperación e o intercambio de experiencias entre os veterinarios de bovino en Galicia. Este evento aspira a difundir os achados da investigación e propiciar o intercambio de información entre especialistas e técnicos veterinarios, centrando a atención na prevención e o diagnóstico da IBR. A Consellería do Medio Rural encárgase da súa organización.

O obxectivo primordial do proxecto é optimizar a saúde do gando e xerar un efecto positivo na produtividade e rendibilidade das explotacións galegas.

◼️ Conferencias e debates sobre o diagnóstico da IBR en Galicia

A xornada técnica distinguiuse por conferencias e debates de gran calado. Entre os temas afrontados, o diagnóstico da rinotraqueitis infecciosa bovina en Galicia foi un eixo de discusión, analizando as últimas técnicas e progresos neste ámbito. Compartíronse experiencias sobre a implementación de programas de cualificación desta enfermidade noutras rexións, establecendo comparativas e obtendo conclusións valiosas.

Ademais, estudáronse as proxeccións e expectativas de futuro ao redor da IBR, considerando os desafíos que expón e as solucións viables a implementar.

◼️ Participación de expertos na loita contra a IBR

Na conferencia técnica, contouse coa contribución de expertos destacados na loita contra a rinotraqueitis infecciosa bovina. Estes profesionais, con sólida traxectoria na materia, proceden da Consellería de Medio Rural, do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e de institucións de relevancia en rexións como Andalucía e País Vasco. A súa participación foi fundamental para compartir coñecementos, experiencias e estratexias eficaces na prevención e control desta enfermidade.

◼️ Mesa redonda: retos actuais da rinotraqueitis infecciosa bovina

A xornada técnica culminou cunha mesa redonda que congregou a distinguidos expertos do sector. O propósito desta mesa redonda foi debater os desafíos actuais da rinotraqueitis infecciosa bovina e explorar solucións eficaces para afrontar este problema en constante evolución.

Ao longo da mesa redonda discutíronse variados temas de interese, talles como a detección temperá da enfermidade, as medidas de prevención máis efectivas e as estratexias de control e erradicación. Os expertos compartiron os seus coñecementos e vivencias, ofrecendo unha panorámica da situación actual e as mellores prácticas para afrontar a IBR.

Debatéronse tamén aspectos asociados coa bioseguridade nas explotacións gandeiras, a relevancia da vacinación e as ferramentas dispoñibles para o diagnóstico preciso da enfermidade. A participación activa dos asistentes na mesa redonda propiciou un intercambio de ideas e perspectivas enriquecedor, fomentando un enfoque integral e colaborativo para combater a rinotraqueitis infecciosa bovina.En suma, a xornada técnica sobre prevención, control e erradicación da Rinotraqueitis Infecciosa Bovina resultou ser un evento de alta relevancia para a comunidade veterinaria gandeira de Galicia. A través de conferencias, debates e a achega de expertos destacados, logrouse difundir coñecementos, compartir experiencias e suxerir estratexias para mellorar a saúde do gando e garantir a produtividade e rendibilidade das explotacións. A colaboración entre institucións e profesionais do sector é vital para afrontar os retos que expón a IBR e protexer a sanidade animal en Galicia.

Artículo anteriorO sector mar-industria galego: fortaleza e oportunidades para a economía de Galicia e España
Artículo seguinteRexurdimento do piñeiro en Galicia: a Fundación Arume e o auxe da sustentabilidade forestal
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.