LABREGANDO.GAL – 22/05/2023

Convídote a unha viaxe. Non é calquera traxecto, é unha viaxe ao corazón da gandería, ao centro desa perpetua batalla entre a gandería intensiva e extensiva. Se algunha vez preguntácheste, mentres saboreabas un pedazo de queixo ou un zumarento filete, cal das dúas é superior? Entón, amigo meu, estás no lugar correcto.

◼️ Definición de gandería intensiva

Imaxínate un estadio cheo de animais, todos hacinados nun espazo pequeno, traballando sen parar para producir. Eso, querido lector, é a gandería intensiva en poucas/pouas palabras. É un sistema agropecuario con alta concentración de animais que se centra en maximizar a produtividade.

Características da gandería intensiva

Os animais neste sistema viven en espazos confinados, o que permite un maior control sobre a súa alimentación e saúde. Pero este control ten un prezo: o uso intensivo de recursos. Este sistema de gran demanda se esfuerza por maximizar a produción de carne, leite, ovos, e máis.

Beneficios e desvantaxes da gandería intensiva

É unha espada de dobre fío. Por unha banda, a gandería intensiva ten alta produtividade e eficiencia. Pero, por outro bando, tamén trae desafíos, como o risco de enfermidades e o impacto ambiental

◼️ Definición de gandería extensiva

Agora, imaxina unha pradería extensa con animais dispersos, pastando libremente en terras naturais. Esa é a esencia da gandería extensiva.

Características da gandería extensiva

Os animais esparéxense en grandes extensións de terra, o que lles permite moverse libremente. Esta liberdade, con todo, tradúcese nunha menor produtividade en comparación coa cabana intensiva.

Beneficios e desvantaxes da gandería extensiva

O lado brillante da gandería extensiva é o seu menor impacto ambiental e a súa contribución á conservación da paisaxe. Pero a medalla ten o seu reverso: a baixa produtividade e o risco de sobreexplotación dos recursos naturais.

◼️ Comparación directa: gandería Intensiva vs. Extensiva

Aínda que ambas as teñen o mesmo fin – producir alimentos de orixe animal -, os seus métodos e resultados son como a noite e o día.

No terreo da produtividade, a gandería intensiva gana a carreira. Pero cando se trata de sustentabilidade a longo prazo, a gandería extensiva podería levarse a coroa. En termos de impacto ambiental, ambos os sistemas poden causar estragos se non se manexan correctamente.

Por tanto, e tendo en conta o este, navegar polas augas turbulentas da gandería intensiva e extensiva non é fácil, pero espero que estea breve análise deuche unha idea clara das diferenzas entre ambos os sistemas e as implicacións de cada un.

◼️ Preguntas frecuentes

Déixote con algunhas preguntas frecuentes que poderían estar na túa mente neste momento:

Que tipo de gandería é máis rendible?

Pois ben, a resposta a esto pode variar. Depende de moitos factores como a localización, os recursos dispoñibles e a demanda do mercado.

Cal é o impacto ambiental de cada tipo de gandería?

Ambas as clases de gandería poden ter impactos significativos se non se xestionan correctamente. A gandería intensiva, coa súa alta densidade de animais, pode causar problemas de contaminación, mentres que a extensiva pode levar á sobreexplotación dos pasteiros naturais.

A gandería intensiva ou extensiva é máis sostible?

A sustentabilidade non depende tanto do tipo de gandería, senón máis ben de como se manexa. Ambos os sistemas poden ser sostibles ou insostibles dependendo das prácticas empregadas.

Que tipo de gandería utilízase máis comunmente e por que?

Esto varía amplamente dependendo da rexión e os recursos dispoñibles. Polo xeral, a gandería intensiva é máis común en áreas con alta demanda de produtos animais, mentres que a extensiva practícase máis en ámbitos rurais con terras de pastoreo dispoñibles.

E con eso, pechamos a nosa viaxe a través do vasto mundo da gandería. Lembra, a túa voz e as túas accións poden ter un impacto significativo en como producimos e consumimos os nosos alimentos. Por que non comezar a facer un cambio hoxe?

Artículo anteriorFEIRA CIMAG-GANDAGRO 2023
Artículo seguinteGalicia plántase ante a ‘discriminación territorial’: demanda unha repartición xusta das axudas agrícolas
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.