Presentouse esta tarde na reunión do Consello de Ordenación Territorial Agroforestal, que estivo presidida pola directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Unha serie de 37 propostas de actuación inclúense no Plan, que se divide en cinco eixos estratéxicos.

O desenvolvemento de polígonos agroforestais, aldeas modelo, permutas de especial interese agrícola e grupos de xestión conxunta, e a restauración de castiñeiras tradicionais son algúns dos proxectos previstos.

Tamén se abordará o tema da substitución xeracional no sector primario coa finalización do ‘Mapa de usos agroforestais’, a mellora do ‘Banco de terras’ e a instalación do sistema informático de xestión do ‘Banco de explotacions’

Boqueixón (A Coruña), 16 de febreiro de 2023

◼️ Introdución

O Plan anual para a recuperación de terras agrarias 2023 foi presentado nunha reunión do Consello Xestor de Terra Agroforestal, presidida pola directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé. Este plan elaborouse de acordo coa Lei de recuperación de terras agrarias de Galicia e ten como obxectivo coordinar as políticas públicas nesta materia.

◼️ Estudos previos para identificar a demanda de chan agrario

O documento comeza cun apartado sobre os estudos previos realizados en 2021 e 2022 para a máxima eficiencia na aplicación dos instrumentos de mobilización e recuperación de terras. Grazas a estas análises, identificouse a demanda de máis de 213.000 hectáreas de chan agrario a través da manifestación de interese convocada polo departamento de Medio Rural. Ademais, púidose identificar 71 municipios nos que a demanda pode satisfacerse coa superficie dispoñible nas zonas de reestruturación.

◼️ Eixos estratéxicos do plan anual 

O plan anual divídese en cinco eixos estratéxicos: No primeiro eixo establecerase o Rexistro de entidades colaboradoras e iniciarase a creación de sistemas informáticos para a aplicación da Lei de recuperación. 

No segundo eixo, completarase a creación do Mapa de usos agroforestais de Galicia e continuarase traballando nos catálogos parciais de tipos de chans agropecuarios e forestais. 

No terceiro eixo, seguirase mellorando o Banco de terras mediante a implantación de novos procedementos e poñerase en marcha o sistema informático de xestión do Banco agrícola. 

No cuarto eixo, promoverase a creación de leiras agroforestais, aldeas modelo, grupos mixtos de xestión, plan de pastos e a restauración das castiñeiras tradicionais. 

Finalmente, o quinto eixo céntrase na formación e divulgación en materia de recuperación de terras.

◼️ Conclusións 

O Plan anual para a recuperación de terras agrarias 2023 ofrece información exhaustiva sobre as actividades da Xunta en materia de recuperación de terras e traza obxectivos concretos para o emprego eficiente dos instrumentos de mobilización e recuperación de terras. Este plan supón un investimento de máis de 18 millóns de euros e é unha mostra do compromiso da Xunta de Galicia pola recuperación e aproveitamento do chan agrario na rexión.

Artículo anteriorA Xunta participa no proxecto LIFE-Silfore para a mellora forestal en Galicia
Artículo seguinteO calostro na cría de animais: Beneficios, importancia e uso
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.