Por redacción: LABREGANDO 17/02/2023

◼️ Introdución

O calostro é un compoñente altamente  e vital para a saúde e a supervivencia dos animais novos. É o primeiro leite que producen as femias de mamíferos tras o parto, e é rica en nutrientes, anticorpos e factores de crecemento esenciais para a supervivencia e o engorde do recentemente nado. Na cría de animais, o calostro desempeña un papel crucial para garantir a saúde e a produtividade do gando. Neste artigo exploraremos os beneficios, a importancia e o uso do calostro na cría de animais.

◼️ Que é o calostro?

O calostro é o primeiro leite que producen as femias dos mamíferos tras o parto. É unha substancia espesa, amarelada e moi nutritiva, rica en proteínas, graxas, vitaminas, minerais e factores de crecemento. O calostro tamén ten un alto contido en anticorpos, que proporcionan inmunidade pasiva ao recentemente nado fronte a enfermidades infecciosas.

◼️ Beneficios do calostro

Reforzo do sistema inmunitario: O calostro contén altos niveis de anticorpos que axudan a protexer ao recentemente nado de enfermidades infecciosas.

— Achega nutrientes esenciais: O calostro é rico en proteínas, graxas, vitaminas e minerais esenciais para o crecemento e desenvolvemento do recentemente nado.

— Favorece a saúde dixestiva: O calostro contén factores de crecemento que benefician o desenvolvemento do tracto intestinal e axudan a previr trastornos dixestivos.

— Mellorar o crecemento e o desenvolvemento: O calostro contén factores de crecemento que favorecen o desenvolvemento do recentemente nado.

◼️ Importancia do calostro na cría de animais

O calostro desempeña un papel fundamental na cría de animais, xa que garante a saúde e a produtividade do gando. Unha inxesta inadecuada de calostro por parte dos animais recentemente nados pode provocar varios problemas de saúde, entre os que se inclúen taxas de crecemento reducidas, maior susceptibilidade a enfermidades infecciosas e taxas de mortalidade máis elevadas. O calostro é especialmente importante para os seguintes animais:

– Tenreiros: O calostro é crucial para a saúde e o crecemento dos tenreiros, xa que nacen sen anticorpos e dependen dos anticorpos do calostro para a inmunidade pasiva contra as enfermidades infecciosas.

— Leitóns: 

Os leitóns tamén nacen sen anticorpos e dependen do calostro para a súa inmunidade pasiva. Unha inxesta inadecuada de calostro pode reducir a taxa de crecemento e aumentar a susceptibilidade ás enfermidades infecciosas.

— Cordeiros e cabritos: 

Os cordeiros e os cabritos tamén dependen do calostro para a inmunidade pasiva e os nutrientes esenciais que favorecen o seu crecemento e desenvolvemento.

— Poldros: 

Os poldros necesitan o calostro para a inmunidade pasiva e para establecer unha función intestinal normal.

◼️ Uso do calostro en gandería

O uso do calostro na cría de animais implica garantir que os animais recentemente nados reciban unha inxesta adecuada de calostro nas primeiras 24 horas de vida. Isto é central para o establecemento da inmunidade pasiva e a absorción de nutrientes esenciais. A continuación, expóñense algunhas das mellores prácticas para o uso do calostro na cría de animais:

— Alimentación oportuna: 

Os animais recentemente nados deben recibir calostro canto antes tras o nacemento, preferiblemente nas primeiras 2 horas. Un atraso na alimentación pode reducir a inxesta de calostro e diminuír a inmunidade pasiva.

— Inxesta suficiente: 

Os animais recentemente nados deben recibir polo menos o 10% do seu peso corporal en calostro durante as primeiras 24 horas de vida. Isto garante que reciban suficientes anticorpos e nutrientes esenciais.

— Control de calidade: 

A calidade do calostro pode variar en función do estado de saúde e de vacinación da nai. É esencial asegurarse de que o calostro estea libre de axentes infecciosos e teña niveis adecuados de anticorpos para a inmunidade pasiva.

En conclusión, o calostro é esencial para garantir a saúde e a produtividade do gando na cría de animais. Proporciona nutrientes esenciais, reforza o sistema inmunolóxico e mellora o crecemento e o desenvolvemento dos animais recentemente nados. A inxesta adecuada de calostro nas primeiras 24 horas de vida é fundamental para establecer a inmunidade pasiva e a absorción de nutrientes esenciais. Por tanto, é importante que os produtores de gando sigan as mellores prácticas para o uso do calostro, como asegurar a alimentación oportuna e suficiente, e o control de calidade do calostro para garantir a súa eficacia na cría de animais.

Artículo anteriorA Xunta destinou este ano máis de 18 millóns de euros para executar o plan de recuperación de terras agrarias.
Artículo seguinteCo obxectivo de fomentar os usos da resina, a Xunta convoca hoxe 9 millóns de euros en axudas para investir en tecnoloxía e maquinaria forestal
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.