O director da Axencia de Industria Forestal de Galicia e o director xeneral de Planificación e Ordenación Forestal realizaron unha visita a unha zona de Ou Baixo Miño onde se produce resina.

No marco da axenda de fomento da industria forestal e da madeira, o Boletín Oficial de Galicia (DOG) publicou hoxe os investimentos que se destinan a tecnoloxías, transformación, mobilización e comercialización forestais.

Definíronse cinco liñas principais, entre as que se atopan a xestión forestal activa, a madeira e a biomasa, a castaña e a resina, o valor engadido ás transformacións iniciais da madeira e a xestión empresarial.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2023

◼️ A Axencia Forestal de Galicia convoca axudas para investimentos en tecnoloxía forestal

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a resolución da Axencia Forestal de Galicia, dependente da Consellería do Medio Rural, pola que se convocan axudas para investimentos en tecnoloxía forestal, transformación, transporte e comercialización. Esta convocatoria de axudas conta cun orzamento total de 9 millóns de euros, e beneficiará ás micro, mediano e pequenas empresas (pemes) do sector forestal da nosa comunidade.

◼️ Axudas para fomentar o uso da resina nos bosques galegos

Estas achegas foron destacadas durante unha visita a unha zona de produción de resina na comarca pontevedresa do Baixo Miño polo director da Axencia Galega dá Industria Forestal, Jacobo Aboal, e o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan. Ambos destacaron a importancia destas subvencións para impulsar o sector forestal galego, en concreto o uso da resina nos bosques da nosa comunidade, durante este percorrido polos municipios de Tomiño, O Rosal e Oia.

◼️ Cinco liñas de axudas para impulsar o sector forestal-madeira en Galicia

Como aspectos máis destacados, establécense por primeira vez cinco liñas definidas para asegurar o investimento en maquinaria forestal, a explotación comercial da castaña e a resina, ou a clasificación estrutural da madeira. O obxectivo principal é potenciar o sector forestal-madeira e fomentar o crecemento das pequenas e medianas empresas galegas.

– A primeira liña de axudas refírese aos tratamentos silvícolas, que facilitan o crecemento de árbores óptimas para a produción de produtos de valor engadido. Este apartado abarca a maquinaria necesaria para as operacións silvícolas, incluídas as procesadoras e as taladoras.

– A segunda liña de axudas refírese á madeira e a biomasa e abarca os equipos necesarios para o acondicionamento e a instalación nos parques intermedios de rolla. Isto inclúe autocargardoras, procesadoras, cosechadoras e outros equipos de talla. Tamén son subvencionables a maquinaria, ferramentas e apeiros específicos para o aproveitamento comercial da biomasa forestal no monte, como taladoras, empacadoras, cosechadoras ou procesadoras de biomasa.

– A terceira liña de axudas está dedicada a maquinaria e equipos específicos que faciliten o aproveitamento comercial da castaña ou a resina no monte. Esta liña tamén cobre o acondicionamento e instalación de parques de almacenamento intermedio e/ou clasificación. Esta medida aplícase aos equipos e instalacións das empresas de recollida, manipulación, clasificación, acondicionamento e comercialización de resina ou castaña, neste último caso segundo o previsto no programa estratéxico para a castaña e a súa produción.

– Por primeira vez, a cuarta liña de axudas céntrase no valor engadido na primeira transformación da madeira. Este apartado permite a adquisición de equipos portátiis para a clasificación estrutural da madeira, maquinaria e instalacións para a primeira transformación, destinadas á clasificación automática por calidades da materia prima e dos produtos serrados intermedios ou finais. Ademais, tamén se contempla a adquisición de maquinaria e instalacións para a elaboración de produtos de maior valor engadido a partir de madeira serrada.

– A quinta e última liña de axudas corresponde aos plans e ferramentas de xestión empresarial dirixidos á implantación da cadea de custodia da madeira certificada e/ou normativa de calidade ou garantía, marcado CE, e plans de mellora da xestión empresarial.

◼️ Axenda para o fomento do sector forestal-madeira en Galicia

Estas axudas forman parte da Axenda para o impulso da industria forestal-madeira, unha folla de roteiro incluído no Plan Forestal 2021-2040, que leva por título “Cara á neutralidade en carbono”. A axenda é un esforzo de colaboración cos principais actores para impulsar o sector e promover a bioeconomía como motor de competitividade. O obxectivo é crear unha sociedade sa e neutra en carbono, baseada no emprego verde e o consumo de produtos locais.

◼️ Catro eixos fundamentais para o fomento da industria silvícola-madeira en Galicia

Para alcanzar estes obxectivos, definíronse catro eixos fundamentais, que inclúen a mellora do capital humano a través da formación, o fomento da innovación, a cooperación e a valorización, así como a mellora da competitividade, o desenvolvemento e a diversificación do sector. A Axenda conta cun orzamento de 55,5 millóns de euros e pretende mobilizar ao redor de 140 millóns de euros para reforzar a competitividade e a modernización dun sector crucial nas zonas rurais.

Artículo anteriorO calostro na cría de animais: Beneficios, importancia e uso
Artículo seguinteO Instituto de Formación en Acuicultura de Galicia acolle á tartaruga Ferdylan para a súa recuperación
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.