O DOG publica hoxe esta orde de axudas da Axencia Galega de Industria Forestal, dependente da conselleria de Medio Rural

Este tipo de convocatoria é a primeira en establecer cinco liñas definidas de accións subvencionables, cada unha cun obxectivo diferente

O programa pode beneficiar a pequenas e medianas empresas de Galicia, así como a asociacións, organizacións e entidades sen ánimo de lucro que interveñen na cadea de valor forestal-madeira

Redacción LABREGANDO.GAL – 31 de marzo de 2023

◼️ Maior compromiso da Xunta coa industria forestal en Galicia

O Goberno galego ha anunciado un aumento do apoio financeiro para a transformación na industria forestal, elevando a axuda total dispoñible a 2,6 millóns de euros. Esta medida forma parte do compromiso continuo da Xunta de promover o crecemento e o desenvolvemento sostibles do sector forestal da rexión.

◼️ Transformación de segundo nivel e a súa importancia na industria

A transformación de segundo nivel refírese aos procesos implicados na conversión da madeira en bruto en produtos de alto valor, como mobles, materiais de construción e produtos de papel. Esta etapa é crucial para a industria, xa que engade un valor significativo ás materias primas e contribúe ao desenvolvemento económico xeneral da rexión.

◼️ Beneficios crave da segunda transformación da madeira 

1. Maior produción de valor engadido

2. Maior desenvolvemento económico

3. Creación de emprego

4. Fomento da innovación e a adopción de tecnoloxía

5. Xestión sostible dos recursos

◼️ Plan da Xunta para impulsar a industria forestal

A Xunta tomou a determinación de incrementar os fondos destinados a proxectos de transformación de segundo nivel, como parte do seu enfoque máis extenso para fortalecer a esfera forestal en Galicia. @Dicha táctica abarca:

1. Apoio á adopción de maquinaria e equipos avanzados para modernizar o sector mediante o investimento en innovación e tecnoloxía.

2. Promoción de proxectos de investigación centrados en prácticas forestais sostibles e no desenvolvemento de novos produtos.

3. Colaboración cos axentes do sector: Fomentar unha estreita colaboración entre as institucións públicas, as empresas privadas e as institucións de investigación co fin de desenvolver un enfoque global para unha industria forestal sostible.

◼️ Formación e desenvolvemento de competencias

1. Ofrecer programas que axuden aos traballadores para adquirir as habilidades necesarias para prosperar nunha industria en constante cambio.

◼️ Protección ambiental e sustentabilidade: Aplicar medidas para garantir a viabilidade a longo prazo dos bosques galegos, minimizando ao mesmo tempo o impacto ambiental das operacións forestais.

◼️ Fomento do crecemento económico

O financiamento adicional permitirá ás empresas do sector investir máis en innovación, tecnoloxía e infraestruturas. Isto permitiralles aumentar a capacidade de produción e fabricar produtos de alta calidade que poidan competir no mercado mundial.

◼️ Creación de emprego

O aumento do investimento en proxectos de transformación creará postos de traballo no sector forestal. A medida que se amplíen as operacións, as empresas necesitarán unha man de obra máis cualificada, o que contribuirá a reducir o desemprego na rexión.

◼️ Desenvolvemento sostible

O apoio financeiro da Xunta á reciclaxe fomenta a xestión responsable dos recursos e as prácticas respectuosas co medio ambiente. Apoiando a xestión forestal sostible, a rexión pode garantir a saúde e produtividade a longo prazo dos seus bosques.

◼️ A visión da Xunta dun sector forestal próspero

O compromiso do Goberno galego de aumentar o apoio financeiro á silvicultura demostra o desexo de apoiar o crecemento e a sustentabilidade do sector forestal. Este investimento non soamente apoiará o desenvolvemento económico, senón que tamén creará postos de traballo e promoverá unha xestión responsable dos recursos. Ao fomentar a innovación e a colaboración, a Xunta está a sentar as bases dun sector forestal próspero e sostible na nosa comunidade.

Ligazón á orde de axudas

Artículo anteriorUnha visión integral da puxante industria acuícola galega
Artículo seguinteUnha mirada ao mundo da gandería extensiva regenerativa: Abrazando a produción animal sostible
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.