Redacción LABREGANDO.GAL – 01/04/2023

◼️ Tropezando co concepto de gandería extensiva regenerativa

Ao aventurarse no ámbito da gandería extensiva regenerativa, un atópase cun método de produción animal deseñado para mellorar a vitalidade do chan, a biodiversidade e o benestar animal, todo iso xerando alimentos de primeira calidade. Este sistema de produción respectuoso co medio ambiente contrasta coa gandería intensiva, famosa polos seus efectos prexudiciais para o medio ambiente e o benestar animal. Nos parágrafos seguintes, penetrarémonos no labirinto da gandería extensiva regenerativa e a súa aplicación práctica.

🍃 Vantaxes da gandería extensiva regenerativa que a fan sedutora

A gandería extensiva regenerativa é un tesouro de beneficios para o medio ambiente, os animais e as persoas:

▪️ Saúde do chan

Ao empregar o pastoreo rotativo e incorporar árbores e arbustos, a estrutura e a fertilidade do chan florecen, estimulando o secuestro e o almacenamento de carbono no chan.

▪️ Biodiversidade

A utilización de sistemas de pastoreo rotativo e a diversificación de cultivos atrae a unha mirada de especies vexetais e animais, amplificando a biodiversidade e reforzando a resistencia dos ecosistemas.

▪️ Benestar animal

As criaturas dos sistemas de gandería extensiva regenerativa gozan dunha contorna máis natural e menos angustioso, o que permite a expresión de comportamentos innatos e mellora o benestar xeral.

▪️ Calidade do produto

O sustento derivado de pastos e forraxes frescos pode elevar o valor nutricional dos produtos de orixe animal, como a carne e os lácteos, ao dotalos de maiores concentracións de ácidos graxos, omega-3 e antioxidantes.

▪️ Adaptación ao cambio climático e mitigación do mesmo 

A gandería extensiva regenerativa contribúe tanto á adaptación ao cambio climático como á súa mitigación ao frear as emisións de gases de efecto invernadoiro e amplificar a capacidade de secuestro de carbono do chan.

🌐 Técnicas de xestión da gandería extensiva regenerativa

Para establecer eficazmente un sistema de gandería extensiva regenerativa, é necesario aproveitar un conxunto de técnicas de xestión:

▪️ Pastoreo rotativo

O pastoreo rotativo consiste en trasladar sistematicamente aos animais dunha parcela de pasto a outra, para que o chan e a vexetación teñan tempo de rexuvenecerse entre os períodos de pastoreo. Así se evita o sobrepastoreo e favorécese a proliferación dunha flora diversa.

▪️ Integración de árbores e arbustos

A agrosilvicultura e a silvopastura combinan árbores, arbustos e pasteiros para cultivar sistemas polifacéticos que enriquecen a calidade do chan, ofrecen sombra e acubillo aos animais e reforzan a biodiversidade.

▪️ Xestión adaptativa

A observación constante do chan, as plantas e os animais permite aos produtores axustar as súas estratexias de xestión ás condicións cambiantes, como as fluctuaciones climáticas, a dispoñibilidade de forraxe e as necesidades dos animais.

▪️ Aumento da biodiversidade

A diversificación dos cultivos e a creación de hábitats naturais, como sebes, humidais e zonas de refuxio, poden atraer a unha gran variedade de especies vexetais e animais e reforzar así a saúde do ecosistema.

▪️ Xestión de nutrientes

O manexo meticuloso dos nutrientes, incluídos o esterco e os fertilizantes, é crucial para preservar a fertilidade do chan e minimizar a contaminación da auga e as emisións de gases de efecto invernadoiro.

◼️ Imaxinando un futuro sostible para a produción animal

A gandería extensiva regenerativa revela unha alternativa prometedora aos sistemas intensivos de produción animal, con considerables beneficios para o medio ambiente, os animais e os seres humanos. Mediante técnicas de xestión como o pastoreo rotativo, a integración de árbores e arbustos, a xestión adaptativa e a mellora da biodiversidade, os produtores poden fortalecer a saúde do chan, aumentar a resiliencia dos ecosistemas e xerar alimentos de máxima calidade de forma respectuosa co medio ambiente.

A medida que aumenta o número de explotacións que se inclinan polas prácticas gandeiras extensivas regenerativas, pódese avanzar cara a un futuro máis sostible e resistente para a produción animal. A cooperación entre produtores, investigadores e responsables políticos é indispensable para estimular a adopción xeneralizada destes sistemas e garantir un futuro alimentario seguro e sostible para todos.

E claro, como consumidores, tamén temos unha influencia fundamental á hora de promover a gandería extensiva regenerativa, optando por produtos procedentes de sistemas de produción

sostibles e apoiando aos gandeiros que integran prácticas regenerativas nas súas explotacións. Apostemos por iso!

Artículo anteriorA Xunta incrementa ata 2,6 millóns de euros o apoio á segunda transformación do sector forestal
Artículo seguinteO mundo descoñecido das vacas: 10 feitos asombrosos
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.