LABREGANDO.GAL – 04/05/2023

• Panorama xeral do reto da inflación para o sector agrario

A medida que o sector agrario enfróntase aos retos do aumento da inflación, o Goberno central viuse sometido a un maior escrutinio por parte das autoridades autonómicas. Seguidamente, imos examinar as preocupacións expostas pola Xunta, as implicacións para os agricultores e gandeiros, e as posibles solucións que se están propoñendo para aliviar as presións sobre o sector agrícola.

• Advertencia da Xunta ao Gobierno central

Na recente Conferencia sectorial de agricultura e desenvolvemento rural, José González, conselleiro de Medio Rural, expuxo a súa preocupación polo posible impacto negativo do control da inflación sobre os agricultores e gandeiros. Fixo fincapé na necesidade de evitar que se reduzan os prezos dos alimentos sen garantir o cumprimento da prohibición de vender a perdas que establece a Lei da cadea alimentaria, co fin de protexer aos produtores.

• O sector da carne de vacún: Retos e solucións

González solicitou unha reunión co ministro de Agricultura, Luís Planas, para tratar os problemas aos que se enfronta o sector da carne de vacún e recomendar posibles solucións para apoiar á industria. Esto prodúcese no medio das críticas de que a recente rebaixa do IRPF para agricultores e gandeiros unicamente beneficia aos que tributan por módulos, excluíndo, por exemplo, ao 27% das explotacións lácteas galegas.

• Preocupacións ambientais e a nova Política Agrícola Común (PAC)

El conselleiro tamén se referiu a unha carta enviada conxuntamente polos conselleiros de Galicia, Asturias e Cantabria, na que se insta a España a liderar á UE na esixencia dunha maior flexibilidade nos requisitos ambientais da nova Política Agrícola Común (PAC). A carta tamén solicitaba unha prórroga na presentación de solicitudes para 2023 debido ás numerosas novidades e problemas informáticos, así como unha moratoria na implantación do rexistro dixital agrario ata 2025.

• Reducións do IRPF e propostas sobre o IVE

González destacou ademais a necesidade de estender a redución do IRPF para actividades agrícolas e gandeiras en 2022 aos produtores que tributan en estimación directa. Ademais, reiterou a súa proposta de reducir temporalmente o IVE da carne, para que mentres os consumidores paguen menos, os gandeiros poidan recibir un maior prezo polos seus produtos.

Con base no anterior, podemos concluír que:

A resposta do Gobierno central ás advertencias de inflación lanzadas pola Xunta resultará moi significativa para determinar o futuro do sector agrario, en particular para os agricultores e gandeiros. Ao abordar as preocupacións expostas pola Xunta, como o impacto nos prezos dos alimentos, os retos aos que se enfronta o sector do vacún de carne, os requisitos ambientais da nova PAC, e as reducións do imposto sobre a renda e as propostas de IVE, o Goberno central pode traballar para salvagardar os medios de vida dos agricultores e gandeiros, á vez que garante un futuro estable e sostible para a industria agrícola.

Artículo anteriorInnovación e sustentabilidade: O papel do Observatorio Costeiro de Galicia na xestión e protección do litoral
Artículo seguinteIniciativa de axudas económicas 2023: Reforzando a calidade e rigor nos consellos reguladores de Galicia
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.