LABREGANDO.GAL – 05/05/2023

• Unha visión global da iniciativa de axudas económicas 2023

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o pasado mércores unha resolución, na que se detalla a iniciativa de axudas económicas aos programas de calidade tutelados polos consellos reguladores. Esta iniciativa está liderada pola Axencia Galega dá Calidade Alimentaria, departamento dependente da Consellería do Medio Rural. En 2023, o importe total destinado a esta convocatoria ascende á importante cantidade de 340.000 EUROS.

• Mantemento de estándares excepcionais nas denominacións de calidade agroalimentaria

Esta axuda financeira capacitará aos consellos reguladores para preservar os rigorosos estándares necesarios para desempeñar as súas funcións críticas no control da orixe e a calidade dos produtos que certifican. O alto nivel de rigor é parte integral da estimada reputación das nosas denominacións de orixe, indicacións xeográficas e a credibilidade xeral destes sistemas de control de calidade. Co apoio da Xunta de Galicia, as solicitudes para estes fondos exclusivos poden presentarse no prazo dun mes.

• Accións elixibles e gastos subvencionables

A iniciativa abarca un amplo abanico de actuacións dirixidas ao control da calidade e procedencia dos produtos con denominación de orixe, indicación xeográfica ou agricultura ecolóxica. Os gastos subvencionables por este programa son os seguintes:

Estudos, investigación e desenvolvemento de programas: 

Actividades que contribúan á mellora da calidade dos produtos protexidos ou gastos relacionados coa acreditación do consello regulador e o seu mantemento permanente.

Gastos operativos e retribucións: 

Gastos asociados á participación do persoal do consello regulador no desenvolvemento e execución de programas de calidade, tales como salarios, gastos de viaxe, manutención e aloxamento.

Equipos e materiais: 

Compras ou alugueiros de equipos e materiais, incluídos os equipamentos e aplicacións informáticas utilizados na execución dos programas de control, así como os custos de realización de análise de laboratorio e outras probas de certificación de produtos.

Servizos de consultoría externa: 

Gastos relacionados coa obtención de diversas acreditacións e estudos de terceiros destinados a mellorar a calidade dos produtos ou perfeccionar os sistemas de control.

• Prazos e procedementos de solicitude

Co prazo de presentación de solicitudes fixado nun mes a partir de agora, anímase aos consellos reguladores a actuar con prontitude para aproveitar esta oportunidade de axudas económicas aos programas de calidade. Aproveitando esta iniciativa de axuda financeira, os consellos poden mellorar a súa capacidade para manter os esixentes estándares que se esperan das nosas denominacións de calidade agroalimentaria, fomentando unha sólida reputación e garantindo o éxito a longo prazo da nosa industria.

Artículo anteriorAgricultores e gandeiros non poden ser sacrificados polo control da inflación por parte do Gobierno central, segundo a Xunta
Artículo seguinteA importancia do complexo mar-industria no desenvolvemento de Galicia: Premios Anfaco-Cecopesca 2023
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.