LABREGANDO.GAL – 29/05/2023

A Xunta de Galicia pon en marcha unha iniciativa para apoiar a restauración das castiñeiras e a apicultura afectados polos incendios. Información de como solicitar estas axudas e da aposta do Gobierno autonómico polo desenvolvemento sostible.

◼️ Rexeneración de castiñeiras e apicultura

A recuperación das castiñeiras e da apicultura é unha prioridade para a Xunta de Galicia. Tras os incendios forestais que afectaron a varias comarcas galegas o ano pasado, a Xunta convocou unha axuda de 750.000 euros. Estes fondos destinaranse a restaurar as plantacións de castiñeiros e a apicultura nas zonas afectadas para restablecer o equilibrio ecolóxico e garantir a supervivencia destes importantes sectores económicos.

◼️ Restauración de castiñeiros

Destinouse un total de 500.000 euros á restauración de plantacións de castiñeiros. Os beneficiarios destas axudas son os propietarios, arrendatarios ou titulares do dereito de cultivo e/ou xestión das castiñeiras.

A restauración das castiñeiras consta de varias fases: talla, recollida e fresado ou retirada de pés das árbores danadas polo lume, limpeza das castiñeiras e plantación de novas árbores en substitución dos danados. Tamén se asignaron fondos para a reparación dos danos causados polos incendios nas pistas forestais, límites ou interiores, así como nos cerramentos das castiñeiras.

◼️ Apoio ás actividades apícolas

Asignouse unha suma de 250.000 euros para apoiar a apicultura. Estes fondos destinaranse a compensar as perdas de produción nas explotacións dos municipios afectados polos grandes incendios forestais, que afectaron a máis de 1.000 hectáreas en 2022.

As axudas para compensar as perdas de produción nas explotacións apícolas consistirán no pago dunha cantidade a tanto alzado de 20 euros por cada colmea reclamada. Os beneficiarios das axudas serán os titulares das explotacións afectadas, quedando excluídas as administracións públicas e as explotacións de autoconsumo.

◼️ ¿Como presentar a solicitude?

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, é dicir, 40 días a partir da data de publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (DOG). Para máis información sobre os requisitos e o procedemento de solicitude, as persoas interesadas poden consultar a páxina web oficial da Xunta de Galicia.

Ligazón á orde do DOG sobre castiñeiras:

Ligazón á orde do DOG sobre explotacións apícolas:

A administración galega está comprometida coa revitalización e o desenvolvemento sostible das comarcas afectadas. Estas axudas son un paso importante na dirección correcta, proporcionando un apoio esencial ás persoas afectadas polos incendios forestais e contribuíndo a restablecer o equilibrio natural da sociedade.

Deste xeito, Galicia continuará o seu camiño cara a un futuro sostible, no que o respecto pola contorna natural e o uso responsable dos recursos vaian da man. Estas medidas repercuten positivamente na economía local e na calidade de vida.

No futuro, este compromiso coa agricultura e a silvicultura é un faro de esperanza que garantirá que os castiñeiros de Valdeorras e as vibrantes comunidades que dependen deles prosperen durante xeracións.

Artículo anteriorNemiña e Coviña: unha historia de supervivencia e liberación mariña
Artículo seguinteA Xunta estende o prazo para presentar a solicitude única de axudas da PAC ata o 15 de xuño
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.