Aquí atopará todo o que necesita saber sobre a ampliación do prazo para presentar a solicitude única de axudas da PAC, que a Xunta de Galicia concedeu ata o 15 de xuño de 2023.

LABREGANDO.GAL – 30/05/2023

A Política Agraria Común (PAC) constituíu un elemento crave da Unión Europea desde o seu nacemento en 1962. Os propósitos principais da PAC son apoiar aos produtores agrícolas, incrementar a eficiencia agrícola, impulsar a economía do medio rural e contribuír na loita fronte ao cambio climático. A PAC adminístrase e finánciase a nivel europeo a través do Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA) e do Fondo Europeo Agrícola para o Desenvolvemento Rural (FEADER).

Extensión do período de petición da PAC en Galicia

O Diario Oficial de Galicia (DOG) anunciou hoxe a extensión do período de entrega de solicitudes de subsidios únicos da PAC. A decisión, facilitada pola Consellería do Medio Rural, permite aos produtores agrícolas e gandeiros presentar peticións ata o 15 de xuño de 2023. Esta extensión prodúcese despois da Real Decreto-Lei 4/2023, do 11 de maio, que introduce medidas urxentes para combater a seca e as consecuencias da invasión rusa en Ucraína. Tamén establece a adaptación de diversos períodos e condicións para a campaña da PAC en 2023.

Atención á degresividad e á agricultura orgánica

Os cambios nas regulacións da PAC xurdiron tanto por motivos técnicos como pola necesidade de adaptarse á nova lexislación. Alteráronse dous artigos do regulamento para permitir a implementación da progresividade/degresividad sen deixar ningunha área de risco sen subsidios. Ademais, modificouse outro artigo para adaptar as obrigacións de subsidio aos obxectivos da agricultura orgánica, eliminando o requisito de comercialización. Cabe destacar que estes cambios aínda están pendentes de aprobación pola Comisión Europea. Pode consultar a Orde completa no Boletín Oficial de Galicia (DOG) aquí para máis detalles.

A nova Política Agraria Común 2023-2027: cambios e actualizacións

A PAC renovada, vixente desde o 1 de xaneiro, introduce un cambio na súa formulación para o período 2023-2027, enfocándose en obxectivos xerais e específicos vinculados ao rendemento e á consecución de resultados. Entre os obxectivos xenerais atópanse a promoción dun sector agrícola intelixente, a preservación do medio ambiente e o fortalecemento do tecido socioeconómico das zonas rurais.

Obxectivos e enfoque da nova PAC

A nova PAC trae consigo importantes innovacións, como o pago redistributivo para as pequenas e medianas empresas agrícolas, o apoio especial aos mozos e ás mulleres agricultoras, os programas sectoriais e as medidas de desenvolvemento rural, entre outros aspectos destacados.

Investimentos e tipos de subsidios

Co Plan Estratéxico Nacional da PAC para o período 2023-2027, España planea asignar máis de 7.200 millóns de euros a tres tipos de subsidios: subvencións directas, medidas de mercado ou programas sectoriais e programas de desenvolvemento rural.

Procedemento e coordinación das peticións de axuda da PAC

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) é a entidade que manexa a aplicación do Plan Estratéxico da PAC en España. Os pagos directos da PAC están destinados aos agricultores e gandeiros que cumpran os criterios de agricultor activo. Para 2023, o período de petición destes pagos vai do 1 de marzo ao 30 de xuño. As peticións pódense realizar a través de certificados electrónicos ou entidades autorizadas en cada comunidade autónoma, presentando a “declaración gráfica” de todas as parcelas agrícolas e facendo uso de ferramentas dixitais como SIGPAC e SGA.

Para finalizar, elaboramos unha serie de preguntas e respostas que tratan as consultas máis relevantes dos nosos lectores:

Que son os subsidios da PAC?

Os subsidios da PAC (Política Agraria Común) son unha serie de subvencións e programas da Unión Europea deseñados para apoiar e apoiar aos agricultores e gandeiros. Existen dúas opcións para brindar axuda aos agricultores, unha é mediante pagos directos e a outra é a través de programas para o desenvolvemento rural, como proxectos de mellora do medio ambiente ou a biodiversidade.

Quen pode pedir subsidios PAC?

Os que poden pedir estas axudas son os agricultores e gandeiros que cumpren con certos requisitos, definidos pola Unión Europea. Deben ser considerados agricultores activos, o que significa que deben estar rexistrados na Seguridade Social pola súa actividade agraria, recibir polo menos o 25% dos seus ingresos totais da devandita actividade, e non poden participar en actividades que estean excluídas das axudas.

Como pedir axuda PAC?

Para pedir as axudas da PAC, os agricultores deben facelo a través de certificados electrónicos ou mediante entidades autorizadas na súa respectiva comunidade autónoma. Requírese que presenten unha “declaración gráfica” de todas as súas parcelas agrícolas e utilizar ferramentas informáticas específicas, como o SIGPAC (Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas) e o SGA (Sistema de Xestión de Axudas).

Cando se paga a PAC?

O calendario de pagos das axudas da PAC pode variar dependendo da comunidade autónoma e do tipo de axuda solicitada. Con todo, en xeral, os pagos adoitan realizarse a partir de decembro do ano en que se efectuou a petición. É importante ter en conta que estes pagos poden atrasarse por diversas razóns, como verificacións adicionais de cumprimento ou problemas administrativos.

Artículo anteriorApoiar a restauración de castiñeiras e a apicultura: a iniciativa da Xunta de Galicia
Artículo seguinteGalicia e o camiño incerto do seu sector lácteo: encrucillada decisiva
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.