69 firmas sancionadas entre 1.800 e 10.000 euros por incorrer nalgunha das prácticas abusivas

Redacción / 28/02/2023

Inleit, referente mundial na produción e distribución de ingredientes de alto valor engadido a partir do leite, foi multada con 9.000 euros por incumprir os acordos contractuais ao modificar os prezos sen consulta previa, práctica prohibida pola Lei da Cadea Alimentaria.

A Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA), quen protexe aos produtores gandeiros e agrícolas, impuxo a multa por mor dunha investigación sobre as prácticas da empresa.

Neste artigo, profundamos nas circunstancias que conduciron á multa e as implicacións para as operacións comerciais de Inleit. Tamén ofrecemos unha visión das prácticas da industria agrícola en relación cos cambios de prezos e as alteracións dos contratos.

◼️ Antecedentes das modificacións de prezos de Inleit

As modificacións de prezos de Inleit contraviñan directamente o acordo contractual cos seus clientes. A empresa modificou os prezos sen consulta previa, o que provocou o descontento dos seus clientes, que alegaron que os aumentos repentinos eran inxustos e irrazonables.

A Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA) levou a cabo unha investigación sobre as prácticas comerciais de Inleit por mor das queixas. AICA concluíu que as accións da empresa infrinxían as normas e regulamentos establecidos que rexen a industria agrícola.

◼️ Resposta de Inleit á multa

Inleit respondeu á multa recoñecendo o incumprimento do contrato e aceptando toda a responsabilidade polas modificacións de prezos. A empresa emitiu un comunicado no que lamentaba as molestias causadas aos seus clientes e aseguráballes o seu compromiso de cumprir as normas e regulamentos establecidos.

◼️ Consecuencias para as operacións comerciais de Inleit

A multa e a publicidade negativa xerada polo incidente poderían ter implicacións significativas para as operacións comerciais de Inleit. A reputación da empresa viuse embazada e os clientes poderían perder a confianza na súa capacidade para cumprir os acordos contractuais.

Ademais, os competidores de Inleit poderían aproveitar o incidente para gañar cota de mercado ofrecendo condicións contractuais e acordos de prezos máis favorables.

◼️ Prácticas do sector en materia de cambios de prezos e modificacións contractuais

Na industria agrícola, é práctica común que os provedores modifiquen os prezos e alteren as condicións contractuais para reflectir os cambios nas condicións do mercado, incluídos os cambios no prezo das materias primas e as interrupcións da cadea de subministración.

Con todo, estas modificacións adoitan realizarse previa consulta cos clientes, e calquera cambio comunícase con claridade para evitar confusións e malentendidos. Pola contra, poderían producirse incumprimentos contractuais, como se viu no caso de Inleit.

◼️ Conclusión

A multa de 9.000 euros imposta a Inleit por modificar os prezos sen consulta previa é unha clara mostra do compromiso do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación de facer cumprir a normativa que regula a industria agrícola. O incidente serve de advertencia a outros provedores para que respecten as normas e regulamentos establecidos que rexen os acordos contractuais.

Ao mesmo tempo, o incidente pon de relevo a importancia da transparencia e a comunicación eficaz nas relacións comerciais. Os provedores deben asegurarse de que os clientes estean plenamente informados de calquera modificación das condicións contractuais e os acordos de prezos para evitar conflitos e manter relacións comerciais positivas.

Artículo anteriorRueda celebra o bo momento da gandería láctea galega con 18 meses consecutivos de subidas de prezos que axudaron ao sector para alcanzar novos récords de facturación
Artículo seguinteProxecto piloto en Galicia busca ordenar a terra a través do sistema de permutas en áreas rurais
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.