Rosa Quintana, titular do Mar, presidiu a reunión plenaria do Consello Gallego de Pesca para abordar o potencial pesqueiro para 2023 e outros asuntos.

A conselleira do Mar anunciou que o goberno galego aprobará mañá un acordo sobre a participación da Comunidade no proceso de recurso iniciado pola Asociación de Produtores Pesqueiros de Burela.

A Xunta participará no procedemento no prazo de seis semanas desde a súa publicación no Diario Oficial da Unión Europea para rebater os argumentos de Bruxelas e apoiar as reivindicacións do sector

Deste xeito, Galicia confirma o seu apoio ao sector e ao Goberno central, que, #de acordo con a estratexia xurídica elaborada polos expertos consultados, presentou argumentos xurídicos e técnicos para garantir o éxito do recurso.

Rosa Quintana afirmou que os resultados da reunión deste ano do Consello de ministros da UE supoñen só unha pequena mellora respecto a a proposta orixinal de Bruxelas, que afectaba as frotas de Cantabria e Gran Sol e prexudicaba a Galicia, xa que se fixaba unha cota só para as capturas accesorias de cabala. Subliña que a situación non favorece a Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2022.

A conselleira do Mar da Xunta, Rosa Quintana, presidiu hoxe a reunión plenaria do Consello Galego de Pesca, na que se debateu a proposta do Consello de ministros de Pesca da Unión Europea para fixar os totais admisibles de capturas (TAC) e cotas para 2023 en augas europeas, así como outras cuestións de actualidade que afectan o sector, entre elas a pesca con veto de fondo. A conselleira anunciou que a Xunta participará como coadxuvante á Organización de Produtores Pesqueiros de Burela (OPP-7) contra as medidas de execución adoptadas pola Comisión Europea.

Rosa Quintana adiantou que o Consello da Xunta aprobará o acordo de intervención comunitaria na reunión de mañá, rexeitando aos demandados de Bruxelas e apoiando aos denunciantes da OPP-7.

A representante do Goberno galego explicou que o prazo de seis semanas durante o cal é posible intervir no procedemento inter partes empeza a contar a partir da data de publicación no Diario Oficial da Unión Europea. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avaliará a solicitude e, se o fai, fixará un prazo dentro do cal deberá presentarse a solicitude formal.

Neste asunto, a Xunta intensifica o seu apoio, tanto ao sector marítimo-pesqueiro afectado como ao Goberno central, que xa interpuxo un recurso. Co obxectivo de facelo prosperar, Galicia dotou tanto ao Estado como á frota dos argumentos legais e técnicos necesarios para sustentalo.

A responsable de Mar, explicou que Galicia segue os pasos marcados polos distintos xuristas que sinalan que un recurso de liderado en solitario por parte dunha comunidade autónoma tería poucas posibilidades de éxito.

Segundo eles, o reclamo do Estado é a mellor opción, xa que son actores privilexiados e poden probar máis facilmente que a medida lesiona os seus intereses, mentres que os armadores afectados tamén poden interpoñer recursos individuais, como o OPP-7, xa que é máis fácil xustificar e fundamentar que lesiona os seus intereses.

Rosa Quintana subliñou que Galicia seguirá apoiando ao sector para combater esta medida, que reduciu nun 50% as capturas dos pescadores de Gran Sol e nun 20% a súa facturación no primeiro mes tras a súa entrada en vigor.

✔️ Outros casos

O pleno do Consello Galego de Pesca tamén revisou outros asuntos como o resultado do Consello de ministros de Pesca da UE, segundo a conselleira, sobre o que Galicia só pode facer un balance negativo xa que o acordo alcanzado apenas supón melloras con respecto ao orixinal proposta de Bruxelas. Neste contexto, referiuse á situación no Cantábrico e augas de Gran Sol, cun TAC de 15.000 toneladas (3.000 toneladas en España), onde os requisitos de capturas accesorias poderían impedir á frota galega faenar con cerco nestas augas.

Tamén foi aprobado polos representantes do complexo mar-industria galego o ditame elaborado polo grupo de traballo que analizou o Anteproxecto de Lei de Pesca Sostible e de Investigación Pesqueira do Estado. A conselleira sinalo que o proxecto de lei ten importantes defectos, así como a necesidade de importantes revisións para atender as necesidades do sector marítimo-pesqueiro galego.

Artículo anteriorA Comisión Europea adopta novas normas para racionalizar as axudas estatais ao sector agrícola, evitando unha contorna competitiva no mercado único
Artículo seguinteNovos proxectos agrícolas e forestais do CSIC en Galicia
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.