LABREGANDO.GAL – 21/05/2023

A integración harmoniosa entre a produción agrícola e a plantación de árbores, coñecida como agroforestería, está a redefinir as prácticas agrícolas. Este método, ademais de contribuír a unha agricultura máis diversificada e produtiva, conduce a prácticas agrícolas saudables, sostibles e respectuosas co medio ambiente. Galicia súmase á tendencia mundial, permitindo que este enfoque inflúa na súa vibrante industria vitivinícola.

● Agroforestería: crecendo en Galicia

Cunha xeografía heteroxénea, abundantes precipitacións e un clima único, Galicia preséntase como un lenzo ideal para a agrosilvicultura. Esta técnica está a resultar decisiva na viticultura, xa que permitiu aos viticultores galegos mellorar as condicións do chan, aumentar a biodiversidade e facer fronte ao cambio climático, unha ameaza universal para todos os produtores de viño.

● No corazón da viticultura: o chan

O papel da agrosilvicultura na mellora da saúde do chan é especialmente significativo no contexto da viticultura. A vide, unha planta de raíces profundas, benefíciase da nutrición que poden proporcionarlle as árbores. Os sistemas agroforestais permiten ás árbores reciclar nutrientes, previr a erosión e optimizar a estrutura do chan, aspectos cruciais en Galicia, onde a erosión pode ser un problema debido ás fortes pendentes.

● Diversidade biolóxica: un elemento crave

O aumento da biodiversidade é un compoñente integral dos sistemas agroforestais. Esta diversidade resulta ser un activo inestimable para a viticultura, xa que favorece a presenza de insectos beneficiosos que poden manter baixo control as pragas. Ademais, as árbores do sistema agroforestal poden albergar diversas especies silvestres, reforzando así a saúde xeral do ecosistema e facilitando a regulación de enfermidades e optimizando a polinización.

● Agroforestería: un baluarte contra o cambio climático

A industria vitivinícola ve no cambio climático un obstáculo colosal. O aumento das temperaturas pode alterar o equilibrio de acidez e azucre nas uvas, alterando a calidade e o sabor do viño. Con todo, a agroforestería pode contrarrestar algúns destes impactos. As árbores, ao proporcionar sombra, poden moderar as temperaturas nos viñedos, e as súas raíces desempeñan un papel crucial no secuestro de carbono, contribuíndo así á loita contra o cambio climático.

● Obstáculos e oportunidades: o camiño cara á sustentabilidade

A agroforestería non está exenta de desafíos, como garantir que as árbores non compitan coas vides polos recursos. Pero estes obstáculos iniciais vense compensados polos beneficios a longo prazo dun ecosistema máis san e un sector vitivinícola máis resistente.

Por outra banda, o compromiso do sector vitivinícola galego coa sustentabilidade e a calidade está a atraer atención e recoñecemento. Nunha época na que os consumidores son cada vez máis conscientes do impacto ambiental das súas decisións de compra, as prácticas agroforestais poden converterse nun diferenciador competitivo para os viñedos galegos.

Como resultado, cremos que a agroforestería está a demostrar como os sistemas agrícolas tradicionais poden evolucionar e superar os retos contemporáneos do sector vitivinícola galego. Este enfoque vai máis aló da simple produción de viños de alta calidade. Está a dar forma a unha paisaxe agrícola resistente e sostible, enriquecendo non soamente a terra, senón tamén a copa de viño.

Artículo anteriorO comezo da veda do polbo: Galicia en acción pola sustentabilidade
Artículo seguinteFEIRA CIMAG-GANDAGRO 2023
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.