LABREGANDO.GAL – 18/05/2023

Ante a crecente preocupación polo medio ambiente, a Unión Europea propuxo recentemente a abolición da pesca de arrastre de fondo. Con todo, o ministro español de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, decidiu defender este método de pesca, alegando que é compatible coa protección do medio mariño e necesario para a supervivencia da industria pesqueira.

• Equilibrar as preocupacións ambientais e os factores socioeconómicos

O arrastre de fondo, que consiste en arrastrar pesadas redes polo leito mariño, é controvertido polo seu posible impacto no medio ambiente. Con todo, Planas cre que a futura estratexia da UE non debe centrarse unicamente en prohibicións e restricións. Subliña que esta estratexia debe basearse en probas científicas e nunha avaliación de impacto adecuada, que inclúa aspectos socioeconómicos, co fin de manter unha pesca sostible a longo prazo.

• Sustentabilidade na pesca: máis aló da protección ambiental para a rendibilidade e lonxevidade da industria

Planas ten unha visión global do sector pesqueiro. Para el, a sustentabilidade non consiste soamente na protección do medio ambiente, senón tamén en garantir a rendibilidade e lonxevidade da industria pesqueira. Así o expresou na súa intervención no acto sobre a “Nova estratexia da UE en materia de biodiversidade”, organizado por Opromar (Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto e Ría de Marín).

• O papel crucial das organizacións de produtores de peixe na dirección do crecemento sostible

O ministro tamén subliñou o importante papel das Organizacións de Produtores Pesqueiros (OPP) á hora de orientar e promover o crecemento dun sector innovador dedicado ao desenvolvemento da pesca e a acuicultura sostibles. Segundo o titular de Pesca, estas organizacións son vitais para promover prácticas sostibles e dirixir o sector cara a un futuro máis ecolóxico.

• A Lei de Pesca Sostible

Planas tamén destacou a importancia da Lei de Pesca Sostible. Esta lei promove o equilibrio entre os tres piares da PPC (ambiental, económico e social) e garante a competitividade, o emprego, a substitución xeracional e a protección da produción ecolóxica fronte ás importacións estranxeiras.

Tamén haberá cambios nas regras de organización profesional e as normas de axuda, segundo o ministro. Conforme sinalou Planas, impulsar este tipo de asociacións que pasan polo estímulo económico, pero tamén facer un marco lexislativo que facilite a súa formación e funcionamento, é un “compromiso” do seu Ministerio.

• Máis aló do impacto ambiental

Mentres prosegue o debate sobre a pesca de arrastre, Planas ofrece unha perspectiva diferente. Subliña a importancia de ter en conta non só os efectos ambientais das prácticas pesqueiras, senón tamén as súas repercusións socioeconómicas, e sinala que o diálogo sobre prácticas como a pesca de arrastre seguirá evolucionando a medida que a UE e o mundo busquen un equilibrio entre sustentabilidade e crecemento económico.

Artículo anteriorReagrupamento de terras en Cabanelas: Participación récord e accións para actualizar o catastro rural
Artículo seguinteRecuperación e reutilización de terras baldías en Galicia: unha análise da Lei de Recuperación da Terra Agraria
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.