Destaca que unha parte deste incremento débese a que “se triplican as achegas para a agricultura ecolóxica”.

Pon de relevo que a nova PAC “reformula a súa filosofía adaptándose ás novas tendencias e circunstancias do medio rural”.

Do orzamento total, aproximadamente 170 millóns de euros destínanse a pagos directos da PAC, e 47 millóns a iniciativas de desenvolvemento rural.

O Consello da Xunta recibiu información sobre esta convocatoria, que se publicará proximamente no DOG, co obxectivo de reducir as disparidades entre as rendas agrarias e urbanas, promover aos agricultores activos e fomentar prácticas agrícolas respectuosas co clima e o medio ambiente.

A PAC actualizada, que abarca de 2023 a 2027, conserva os compoñentes fundamentais da súa predecesora, pero pasa de ser unha política centrada en esbozar os requisitos dos beneficiarios a outra enfocada a lograr resultados tanxibles, coa introdución de novidades como os réximes ecolóxicos.

Aínda que a campaña de axudas da PAC do ano 2022 aínda está en marcha, xa se desembolsaron máis de 166,65 millóns de euros, dos cales 146,49 millóns corresponden a axudas directas e 20,16 millóns a axudas ao desenvolvemento rural.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que a Xunta de Galicia eleva a 217 millóns de euros as axudas da Política Agraria Común (PAC) para 2023, co obxectivo de apoiar a “25.000 agricultores e gandeiros galegos”. Este incremento débese a varios factores, entre os que destaca unha importante ampliación dos fondos destinados á agricultura ecolóxica.

Rueda destacou que a última oportunidade de financiamento da PAC mantén aspectos clave de convocatorias anteriores, á vez que modifica os seus principios reitores. En lugar de centrarse nos requisitos de elixibilidade, a atención céntrase na adquisición de recursos específicos. O presidente subliñou que o obxectivo é ofrecer unha PAC que estea en sintonía coa evolución das situacións e os retos das zonas rurais.

Do orzamento total de 217 millóns de euros da convocatoria deste ano, 170 millóns destínanse a pagos directos da PAC -en consonancia con anos anteriores- e 47 millóns a iniciativas de desenvolvemento rural vinculadas ao Sistema Integrado de Xestión e Control (axudas a zonas con limitacións naturais, agroambientais e climáticas, agricultura ecolóxica e mantemento de plantacións forestais en terras non agrícolas). Estes importes aumentaron en comparación con convocatorias anteriores.

Cabe destacar que a dotación para axudas agroambientais aumentou ata aproximadamente 27 millóns de euros, mentres que o financiamento para a agricultura ecolóxica ha alcanzado os 9 millóns de euros. Neste caso concreto, aprobouse, en colaboración coas organizacións profesionais agrarias, un orzamento de 45 millóns de euros para todo o período da PAC, o que supón un incremento anual de máis do 130% respecto ao orzamento inicialmente previsto para 2023 (3,9 millóns de euros) e un aumento do 183% en comparación coa asignación de 2022 (3,18 millóns de euros). “O orzamento para a agricultura ecolóxica, un sector cada vez máis importante, triplicouse”, sinalou Rueda.

Ademais, as axudas para a ampliación das explotacións gandeiras incrementáronse ata os 13,65 millóns de euros. Esta categoría de axudas inclúe tamén un suplemento para pastos en municipios con presenza de lobos. Por último, o financiamento dos pagos a zonas con limitacións naturais ascende a uns 18 millóns de euros, mentres que as axudas á silvicultura sitúanse en 2,25 millóns de euros.

As axudas da PAC son cruciais para o sector primario, xa que contribúen a reducir a disparidade de rendas entre as zonas agrícolas e as urbanas e, ao mesmo tempo, promoven agricultores verdadeiramente activos e prácticas agrícolas respectuosas co medio ambiente que benefician tanto ao clima como ao medio ambiente.

Presentación da iniciativa PAC 2023-2027

A Política Agrícola Común (PAC) actualizada, que abarca de 2023 a 2027, conserva os compoñentes fundamentais da súa predecesora, á vez que pasa de ser unha política centrada en esbozar os requisitos dos beneficiarios a outra centrada en lograr resultados tanxibles.

Este cambio pretende fomentar un sector agrícola intelixente, competitivo, adaptable e diverso que garanta a seguridade alimentaria a longo prazo. Ademais, apoia e reforza a conservación do medio ambiente, abarcando a biodiversidade e a acción polo clima, á vez que contribúe aos obxectivos ambientais e climáticos da Unión Europea, incluídos os compromisos do Acordo de París. Por outra banda, pretende reforzar a base socioeconómica das comunidades rurais.

Entre as modificacións crave da PAC 2023-2027 con respecto á lexislatura anterior inclúese a aplicación dos réximes ecolóxicos, que son compromisos anuais e voluntarios, que garanten que aproximadamente o 25% da axuda destínese a prácticas respectuosas co medio ambiente. Entre estas prácticas atópanse o pastoreo extensivo, o mantemento de pastos, a rotación de cultivos, a agricultura de conservación, a cuberta vexetal e as zonas centradas na biodiversidade, segundo explicou o presidente da Xunta de Galicia.

A PAC actualizada tamén introduce un pago redistributivo — un pago complementario á axuda básica á renda para a sustentabilidade — destinado ás hectáreas iniciais de cada explotación. Con este pago preténdese promover unha repartición máis equitativa das axudas entre as pequenas e medianas explotacións, nas que predominan as granxas familiares e profesionais. Ademais, establece a condicionalidad social das axudas, a partir de 2024.

A renovación xeracional é outro aspecto vital da renovada PAC, cun apoio específico aos novos agricultores en forma de axudas directas complementarias e fondos para facilitar a súa instalación inicial. Ademais, o presidente subliñou que “as mulleres que establezan unha explotación recibirán un 15% adicional” no complemento de axuda á renda que perciben os mozos.

Avaliación da campaña en curso 2022

Aínda que a campaña de axudas da PAC correspondentes ao 2022 aínda está en marcha, xa que os pagos poden realizarse entre o 15 de outubro do ano de solicitude e o 30 de xuño do ano seguinte, xa se desembolsaron máis de 166,65 millóns de euros. Esta cantidade inclúe 146,49 millóns de euros en axudas directas e 20,16 millóns de euros en axudas ao desenvolvemento rural.

O Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), que xestiona estas axudas, contribuíu a esta cantidade a través dos anticipos que adoita efectuar en outubro e novembro. En 2022, os bancos tamén concederon anticipos de axudas en xuño en virtude dun acordo coa Consellería do Medio Rural, inxectando liquidez para paliar os problemas do sector.

Os pagos directos restantes desembolsaranse ao longo de 2023, antes do 30 de xuño, xunto cos pagos das axudas ao desenvolvemento rural. Cabe destacar que o saldo global das axudas da PAC no últimos tres anos (2020-2022) alcanzou os 482,49 millóns de euros.

Artículo anteriorA multifuncionalidad forestal galega e os recursos forestais non madeireiros son impulsados desde a Xunta a través da produción de resina
Artículo seguinteDesvelar o potencial de seméntaa líquida na agricultura moderna
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.