Redacción LABREGANDO.GAL – 23/03/2023

➖ Introdución á pesca sostible en España

A sustentabilidade e a pesca responsable son conceptos clave para preservar os recursos mariños e garantir o futuro da industria pesqueira en España. Neste artigo, exploraremos as principais iniciativas, medidas e políticas adoptadas no país para promover a sustentabilidade na pesca e como as empresas e consumidores poden contribuír a este esforzo.

◼️ O papel de España na pesca mundial

España é un dos principais actores no sector pesqueiro a nivel mundial. Cunha longa tradición marítima e unha extensa costa, a pesca é unha actividade económica esencial en moitas rexións do país. Con todo, a sobreexplotación dos recursos pesqueiros e o impacto ambiental da actividade pesqueira han xerado preocupación nos últimos anos, o que levou á implementación de políticas e accións enfocadas na sustentabilidade e a pesca responsable.

◼️ Marco legal e políticas para a pesca sostible

A Unión Europea (UE) establece o marco legal para a pesca nos seus países membros, incluída España, a través da Política Pesqueira Común (PPC). A PPC establece obxectivos e medidas para garantir a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e promover a pesca responsable. Entre as principais medidas da PPC atópanse:

➖ Límites de captura e cotas de pesca

Establecemento de límites de captura e cotas de pesca baseados na ciencia para garantir que as poboacións de peces mantéñanse en niveis sostibles.

➖ Regulación do esforzo pesqueiro

Control do esforzo pesqueiro a través da limitación do número de días no mar e das capacidades da frota pesqueira.

➖ Protección de hábitats e ecosistemas mariños 

Implementación de medidas para protexer os hábitats e ecosistemas mariños, como a creación de áreas mariñas protexidas e a prohibición de prácticas de pesca destrutivas.

Ademais, España adoptou políticas e accións a nivel nacional para fortalecer a sustentabilidade e a pesca responsable, como o Plan Estratéxico da Pesca Sostible e o Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

◼️ Certificacións e etiquetaxe de produtos pesqueiros sostibles

O mercado de produtos pesqueiros sostibles creceu nos últimos anos, impulsado pola crecente demanda dos consumidores e a preocupación polo medio ambiente. En España, varias organizacións ofrecen certificacións e etiquetas que garanten a sustentabilidade e a pesca responsable dos produtos, como o Marine Stewardship Council (MSC)) e a Aquaculture Stewardship Council (ASC). Estas certificacións aseguran que os produtos pesqueiros proveñen de fontes sostibles e cumpren con altos estándares ambientais e sociais.

◼️ Innovacións e tecnoloxías para a pesca sostible

O desenvolvemento e implementación de novas tecnoloxías e prácticas innovadoras son fundamentais para mellorar a sustentabilidade e a pesca responsable. En España, puxéronse en marcha proxectos e programas para promover a innovación no sector pesqueiro, como o uso de sistemas de vixilancia e control electrónico, a aplicación de técnicas de pesca selectiva e a optimización dos procesos da cadea de valor. Algúns exemplos de innovacións na pesca sostible en España son:

➖ Sistemas de vixilancia e control electrónico 

A utilización de sistemas de vixilancia por satélite e dispositivos de control electrónico permite mellorar a rastrexabilidade e o seguimento das actividades pesqueiras, facilitando a aplicación de medidas de conservación e a loita contra a pesca ilegal.

➖ Técnicas de pesca selectiva: A adopción de técnicas de pesca selectiva, como o emprego de artes de pesca modificadas e a implementación de dispositivos selectores de especies, axuda a reducir a captura incidental (bycatch) e minimizar o impacto en especies non obxectivo e hábitats mariños.

➖ Optimización da cadea de valor

A mellora dos procesos na cadea de valor, desde a captura ata a comercialización, contribúe á sustentabilidade e a pesca responsable. Isto inclúe a redución de desperdicios, o aproveitamento de subproductos e a promoción do consumo responsable de produtos pesqueiros.

➖ O papel dos consumidores e a sociedade na pesca sostible

Os consumidores e a sociedade en xeral teñen un papel fundamental na promoción da sustentabilidade e a pesca responsable en España. A demanda de produtos pesqueiros sostibles e o apoio ás iniciativas de conservación e protección dos recursos mariños poden influír na adopción de prácticas sostibles por parte da industria pesqueira.

Algunhas accións que os consumidores poden tomar para apoiar a pesca sostible inclúen:

➖ Comprar produtos pesqueiros certificados

Buscar e adquirir produtos pesqueiros con certificacións e etiquetas de sustentabilidade, como MSC e ASC, asegura que se apoian prácticas de pesca responsable e contribúese á conservación dos recursos mariños.

➖ Coñecer a orixe dos produtos pesqueiros

Informarse sobre a procedencia dos produtos pesqueiros e a forma en que se capturan ou producen axuda a tomar decisións de compra máis informadas e responsables.

➖ Participar en iniciativas de educación e concienciación

Participar en actividades de educación e a toma de conciencia sobre a importancia da sustentabilidade e a pesca responsable, como talleres, charlas e campañas de comunicación, fomenta unha maior comprensión e apoio ás accións e políticas dirixidas a garantir a sustentabilidade do sector pesqueiro.

◼️ Para terminar, un breve resumo

A sustentabilidade e a pesca responsable en España son aspectos cruciais para garantir a conservación dos recursos mariños e o futuro da industria pesqueira. A adopción de políticas e medidas a nivel europeo e nacional, a promoción da innovación e a tecnoloxía, e a participación activa dos consumidores e a sociedade en xeral, son factores crave para lograr unha pesca sostible e responsable en España. Xuntos, podemos garantir un futuro máis sostible e próspero para os nosos océanos e as comunidades que dependen deles.

Artículo anteriorA Xunta encabeza un innovador proxecto europeo para potenciar a resiliencia ambiental en áreas rurais
Artículo seguinteA Xunta eloxia o traballo do Porto de Vigo como exemplo internacional de innovación ambiental e sustentabilidade
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.