Redaccion LABREGANDO.GAL – 02/03/2023

◾ A etiquetaxe dixital dos abonos propúxose como unha ferramenta clave para mellorar a transparencia e a sustentabilidade na industria agrícola. A Comisión Europea ha destacado os beneficios desta iniciativa, como a posibilidade de acceder a información detallada sobre a composición e o impacto ambiental dos fertilizantes. 

Ademais, a etiquetaxe dixital pode mellorar a eficiencia das operacións agrícolas e contribuír a unha agricultura máis sostible e eficiente en xeral. Neste artigo analízase como esta iniciativa pode axudar a lograr unha agricultura máis sostible e a reducir o impacto ambiental da industria agrícola

◼️ A UE propón etiquetaxe dixital de fertilizantes para mellorar transparencia e sustentabilidade da industria agrícola

A agricultura sostible é unha prioridade crecente nos nosos días, e a etiquetaxe dixital dos abonos é unha ferramenta importante para lograr este obxectivo. A Unión Europea (UE) recomendou recentemente o uso da etiquetaxe dixital de fertilizantes para mellorar a transparencia e a sustentabilidade da industria agrícola. Isto permitiría aos agricultores e provedores agrícolas acceder a información detallada sobre a composición e o impacto ambiental dos fertilizantes.

◼️ A etiquetaxe dixital de fertilizantes podería xerar aforros significativos para as empresas e estúdase a súa aplicación noutros sectores

Segundo a Comisión, unha gran empresa podería aforrar 57.000 euros ao ano e unha PEME (pequena e mediana empresa) uns 4.500 euros anuais. Ao mesmo tempo, o Executivo comunitario estuda elaborar normas para a etiquetaxe dixital de deterxentes, cosméticos e produtos químicos. Estas normas entrarían en vigor dous anos e medio despois da súa adopción.

◼️ O papel crucial dos fertilizantes na agricultura moderna e os seus efectos ambientais negativos polo seu uso excesivo

Os fertilizantes desempeñan un papel crucial na agricultura moderna, xa que proporcionan ás plantas nutrientes esenciais para o seu desenvolvemento e éxito. Con todo, o emprego excesivo de fertilizantes pode provocar graves problemas ambientais, como a erosión do chan, a contaminación da auga e a emisión de gases de efecto invernadoiro.

◼️ A etiquetaxe dixital dos abonos como ferramenta para unha agricultura máis informada e sostible

A etiquetaxe dixital dos abonos pode axudar a resolver estes problemas ao proporcionar información precisa e completa sobre a composición dos fertilizantes. Esta información sería accesible a través de plataformas dixitais, o que permitiría a agricultores e provedores tomar decisións informadas sobre o uso de abonos nas súas explotacións. Isto axudaría a garantir que só se aplican aos cultivos as cantidades correctas de nutrientes, minimizando o risco de aplicación excesiva e reducindo así o impacto ambiental.

◼️ Mellora da eficiencia na agricultura grazas á etiquetaxe dixital dos fertilizantes

Ademais dos beneficios ambientais, a etiquetaxe dixital dos fertilizantes tamén pode beneficiar aos agricultores e provedores agrícolas ao mellorar a eficiencia das súas operacións. Con información detallada sobre os fertilizantes, os agricultores poderían elixir os máis adecuados para os seus cultivos, reducindo o malgasto e mellorando o rendemento das colleitas. 

◼️ A UE fomenta a agricultura sostible coa etiquetaxe dixital dos abonos.

Esta iniciativa súmase a outros esforzos da UE por fomentar a agricultura sostible e reducir o impacto ambiental da industria agraria, como o fomento da agricultura ecolóxica, a redución do uso de praguicidas e o aumento das enerxías renovables na agricultura. Coa etiquetaxe dixital dos abonos pódese garantir que se tomen decisións informadas na utilización de fertilizantes, o que contribuirá a unha agricultura máis sostible e eficiente.

Artículo anteriorFroito da certificación PEFC, a superficie forestal en Galicia creceu un 42%
Artículo seguinteGalicia ten futuro nun sector primario que se renova grazas ás novas tecnoloxías e ao coñecemento, segundo Rueda
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.