A finais de 2022, o sistema de certificación forestal PEFC tiña rexistradas 2.689.271 hectáreas de chan certificado e 56.114 silvicultores e xestores forestais en España, o que supón un crecemento neto do 8,44% e do 14,28%, respectivamente

O sistema PEFC utilízase para certificar máis do 96% de todas as áreas forestais nacionais

Redacción LABREGANDO.GAL – 02/03/2023

Á luz dos perentorios problemas do cambio climático e o desenvolvemento sostible, é alentador observar os avances positivos que se están producindo no sector forestal. Na nosa comunidade galega produciuse un notable crecemento do 42% na superficie forestal certificada polo PEFC, un verdadeiro testemuño do firme compromiso dos silvicultores e xestores coa administración forestal sostible.

◼️ O compromiso de Galicia coa xestión sostible: máis aló das estatísticas

As probas son indiscutibles: Unicamente, no ano 2022, engadíronse unhas impresionantes 122.000 novas hectáreas á superficie certificada, e máis de 5.600 novos silvicultores comprometéronse coa xestión sostible. Galicia está á cabeza en España, con 456 empresas que mostran o seu compromiso coa orixe sostible da súa produción a través da cadea de custodia. Con todo, o importante non é a magnitude das estatísticas, senón a esencia do que significan estes números.

◼ Beneficios e impactos da certificación de bosques na xestión responsable de recursos e compromiso social

Cada nova hectárea de bosque certificado significa maior biodiversidade, mellor xestión da auga e secuestro de carbono. Denota unha xestión de recursos máis responsable, con medidas preventivas para mitigar danos e reducir o risco de incendios. Tamén implica un compromiso cos valores culturais, así como coa seguridade e o benestar dos traballadores.

◼ A importancia do compromiso e a participación dos propietarios de bosques na xestión forestal sostible

É innegable a considerable contribución de PEFC Galicia e a Consellería do Medio Rural a este crecemento.

Con todo, é a dedicación dos propietarios e administradores de bosques, tanto públicos como privados, o que o fai posible. O seu entusiasmo por participar voluntariamente no sistema PEFC demostra que recoñecen o valor da xestión forestal sostible.

◼ O papel individual na xestión forestal sostible

É realmente inspirador ver o progreso que se está facendo en Galicia, e tamén serve para lembrarnos que cada un de nós ten un papel que desempeñar na protección e o coidado do noso planeta, xa que proporcionamos recursos para as xeracións futuras, asegurando unha xestión forestal sostible.

◼ Que é exactamente o PEFC?

A escala mundial, o PEFC é o sistema de certificación forestal máis consolidado. Funciona como unha organización non gobernamental sen ánimo de lucro para garantir a sustentabilidade dos bosques desde unha perspectiva local, o que redunda en beneficios para todos.

Artículo anteriorA partir de hoxe, aproximadamente 650.000 agricultores e gandeiros españois poderán solicitar axudas directas da Política Agraria Común (PAC)
Artículo seguinteA importancia da etiquetaxe dixital dos abonos para unha agricultura sostible
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.