Tal e como se anuncia hoxe no Diario Oficial de Galicia, a Consellería do Medio Rural pretende incentivar os investimentos en activos materiais para o desenvolvemento, ampliación e modernización das instalacións situadas en Galicia.

O prazo para estas axudas finaliza dentro dun mes, mentres que a obtención de financiamento autorizado debe realizarse antes do 30 de marzo.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2023.

Diario Oficial de Galicia O Diario Oficial de Galicia  (DOG) aprobou hoxe 30 millóns de euros para investimentos en transformación e comercialización agraria, cofinanciados este ano polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

A axuda está destinada a apoiar os investimentos en activos fixos para a creación, ampliación e modernización de empresas de transformación e comercialización de produtos agrícolas en Galicia. Apoia a execución de proxectos e cobre o 80% do risco de cada préstamo de investimento mediante unha garantía de préstamo.

As subvencións son plurianuais co fin de facilitar a execución dos proxectos que requiren o maior investimento.

O orzamento total de 30 millóns de euros consta de 12 millóns de euros para 2023, 14 millóns de euros para 2024 e 4 millóns de euros para 2025.

As solicitudes de financiamento no marco da actual convocatoria poderán presentarse no prazo dun mes para partir do día seguinte á data de publicación da decisión no Diario Oficial. Con todo, se o investimento refírese á construción dunha nova instalación pechada ou á ampliación dunha instalación pechada existente, o solicitante debe presentar o permiso de construción necesario e unha avaliación de impacto ambiental positiva no prazo de tres meses.

Poden optar a unha subvención as persoas físicas ou xurídicas interesadas na construción, adquisición ou reconstrución de bens inmobles ou na compra de terreos, sempre que o custo dos terreos non supere o 10% do total dos custos subvencionables. Tamén é permitido a adquisición de patentes ou licenzas para novos equipos, programas informáticos e procesos de produción. O obxectivo é crear novos sectores agrícolas ou desenvolver os existentes.

✔️ As cooperativas galegas poden obter unha puntuación máis alta.

Apoiaranse as asociacións de produtores que realicen investimentos conxuntos, como na última convocatoria. En consecuencia, a máxima puntuación no apartado de beneficio ao produtor dos criterios de avaliación outorgarase ás cooperativas agrarias galegas ou ás empresas cuxa participación maioritaria sexa de cooperativas agrarias galegas (máis do 50%) ou de asociacións e organizacións de produtores da nosa comunidade.

Ligazón á orde no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/publicados/2023/20230127/AnuncioG0426-301222-0007_gl.html

Artículo anterior2022 marca o ano máis “complicado e azaroso” para a industria de pensos
Artículo seguinteA Xunta puxo en marcha 38,8 M€ en subvencións para fomentar a entrada dos mozos no sector agropecuario
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.