O obxectivo último é manter a poboación rural, revitalizando aos traballadores activos na agricultura e creando oportunidades de emprego, sobre todo para as mulleres, a través destas subvencións

O 10% do orzamento deste ano reservouse para quen participe no desenvolvemento dun proxecto de aldea, modelo ou leira agroforestal

As solicitudes deberán presentarse no prazo dun mes a partir de mañá

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2023.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) informa hoxe de que a Consellería do Medio Rural anunciou a decisión de destinar 38,8 millóns de euros a investimentos en maquinaria agrícola, axudas a novos agricultores e formación para pequenos agricultores. Falta un mes para que finalice o prazo de presentación de candidaturas.

A intervención ten por obxecto garantir a continuidade da produción agraria e aumentar a competitividade da agricultura mediante a modernización, e é unha das ordes máis importantes da Conselleria, tanto en número como en beneficiarios. Tamén hai que sinalar que o compoñente de participación dos mozos está financiado na súa totalidade polo Instrumento de Recuperación da Unión Europea (EURI), mentres que os outros dous compoñentes están cofinanciados polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER).

Nesta liña de achega preténdese avanzar na consecución dunha adecuada dimensión, un correcto equilibrio e un enfoque competitivo das explotacións galegas.

Ao mesmo tempo, pretende apoiar á poboación rural, estimulando unha man de obra activa na agricultura e fomentando o emprego no sector agrario, con especial atención ás mulleres.

Segundo o plan, 38,8 millóns de euros do orzamento global distribuiranse da seguinte maneira: 20,5 millóns destinaranse a plans de mellora, 16,5 millóns á integración de mozas na actividade agraria e 1,8 millóns á creación de pequenas empresas agrícolas.

En comparación coa convocatoria anterior, o orzamento total deste chamamento incrementouse nun 3,5%. Ademais, como en anos anteriores, o 10% do orzamento destinarase aos solicitantes que desenvolvan aldeas piloto e actividades agroforestais.

✔️ Accións subvencionables.

O Programa de Participación Xuvenil Rural está aberto a solicitantes con idades comprendidas entre os 18 e os 41 anos no momento de presentar a solicitude. Tamén deben comprometerse a apoiar estas actividades durante polo menos cinco anos. 

Os solicitantes reciben unha subvención básica de 25 000 euros, que pode incrementarse nalgúns casos en función da cantidade investida no desenvolvemento de novas actividades, a creación de postos de traballo adicionais a tempo completo e a creación de empresas en zonas afectadas con limitacións naturais ou outras desvantaxes.

Así mesmo, cabe sinalar que os novos agricultores que se incorporan ao réxime están exentos da obrigación de presentar garantías.

En consecuencia, os solicitantes que reciban axudas para ingresar á industria agropecuaria non terán que outorgar unha garantía do 100% da cantidade para pagar a conta nin someterse a controis posteriores, senón que deberán verificar o cumprimento do seu plan de negocios e un control de 5 anos de permanencia. Desta forma, a axuda concederase por 24 meses de execución do plan de negocio a un prezo fixo.

Como parte do programa de axudas, reembolsarase o 30% dos custos subvencionables para investimento en mellora de instalacións, compra de edificios en desuso ou adquisición de maquinaria que contribúa á competitividade da explotación. En función dunha serie de criterios, como ter entre 18 e 40 anos e recibir axudas para a incorporación de mozas, investimentos colectivos, actuacións en zonas con limitacións, ou medidas agroambientais ou agricultura ecolóxica, esta porcentaxe do 30% poderá ser aumentado ata un máximo do 50%.Para as pequenas explotacións, a contribución ascende a 15.000 euros, que se outorgarán para a realización do plan empresarial cun período de duración de 18 meses a partir da aprobación do devandito plan.

Ligazón á orde no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/publicados/2023/20230126/AnuncioG0426-200123-4_gl.html

Artículo anteriorA Xunta convoca investimentos en transformación e comercialización de produtos agrícolas por 30 millóns de euros
Artículo seguinteA Xunta destinou preto de 4 millóns de euros para fomentar a plantación de castiñeiros e a restauración de montes tradicionais.
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.