As direccións galegas de protección forestal e desenvolvemento rural participaron nunha nova formación sobre incendios forestais.

Ambas as direccións destacaron a importancia da xestión do territorio para reducir, mitigar e controlar o risco de incendios forestais.

A Lei de Reforestación prevé medidas como terreos agrícolas e aldeas de demostración. Este verán, a aldea de Parada dos Montes, na Pobra do Brollón, demostrou a eficacia dos pasteiros para limitar os incendios.

13 de decembro de 2022, Culleredo (A Coruña).

Inés Sante, directora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, e Manuel Rodríguez, director de Defensa do Monte, participaron no foro Next Educación de formación sobre incendios forestais. Nas súas intervencións, ambos os relatores fixeron fincapé en que a xestión do territorio é un factor importante para reducir o risco de incendios, mitigar e xestionar as súas consecuencias, así como aproveitar as oportunidades que brinda a lexislación para a restauración de terras agrícolas.

Por iso, a Lei prevé medidas de xestión da terra, como o establecemento de explotacións agroforestais, destinadas principalmente á reutilización de terras abandonadas e sen uso como terras agrícolas. Tamén hai aldeas modelo que teñen un dobre obxectivo: fomentar a actividade económica mediante o emprego sostible das terras abandonadas dos arredores da aldea con fins agrícolas e reducir o risco de incendios mediante unha xestión activa, sostible e produtiva da biomasa.

No seu informe, a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural sinalou que no primeiro ano de vixencia desta norma mobilizáronse en Galicia máis de 9.300 hectáreas, mentres que 8.788 corresponden a 21 polígonos agroforestais e 574 a 21 aldeas modelo.

Ademais, nos incendios de Pobra do Brollón, a eficacia destas ferramentas quedou demostrada na aldea modelo de Parada dous Montes, onde os pasteiros detiveron o avance do lume dirixido ás casas. O director xeral de Defensa do Monte participou nunha mesa para abordar solucións contra incendios, de onde xurdiu esta idea.

Artículo anteriorMediante o uso da formación dixital, Galicia contribúe a mellorar a calidade dos materiais compostos con utilidade no sector marítimo-pesqueiro
Artículo seguinteUso sostible e racional dos produtos fitosanitarios na agricultura.
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.