Como parte do compromiso de Cetmar cos obxectivos do proxecto europeo Ditmep, o Centro Tecnolóxico de Mar-Fundación Cetmar participa nun proxecto que potenciará as capacidades dixitais de formadores e estudantes mediante a incorporación de tecnoloxía dixital.

Dependente da Conselleria do Mar, o Centro de Formación de Aixola en Marín realizou a primeira proba desta iniciativa que, xunto co resto de probas, permitirá axustes tanto no contexto laboral como nos programas educativos.

Vigo, 17 de decembro de 2022

En Galicia, a través do Centro Tecnolóxico do Mar – Fundación Cetmar, dependente da Conselleria do Mar, no marco do programa europeo Ditmep, que ten como obxectivo optimizar os programas de formación, en particular os cursos de prevención de riscos laborais.

A iniciativa pretende elaborar material de formación sobre prevención de riscos na produción de materiais compostos, como o poliéster reforzado con fibra de vidro, cada vez máis demandados en diversos sectores, incluída a pesca marítima.

Ademais, a nivel internacional están a ofrecerse programas innovadores centrados na aprendizaxe dixital; por exemplo, a Universidade de Santiago de Compostela está a traballar na integración de contidos de xogos, o uso de mecánicas de xogo no ensino e a aprendizaxe e a aplicación de tecnoloxías de realidade aumentada.

Os primeiros contidos xa están listos e dispoñibles nos idiomas nativos dos socios de Ditmep, (inglés, español, alemán e portugués). Todos os materiais están deseñados para a aprendizaxe combinada ou presencial e dixital, e poden utilizarse en centros de formación e desenvolvemento do persoal.

O primeiro proxecto piloto neste ámbito xa está en marcha no centro de formación da Conselleria do Mar en Aixola e pode empregarse noutros experimentos, así como en talleres e centros de formación.

✔️ Ditmep.

No proxecto, financiado polo programa Erasmus da UE, participan cinco socios de tres países da UE: universidades, centros de formación e empresas de certificación.

O proxecto pretende desenvolver novas competencias dixitais en metodoloxía a través do e-learning, a aprendizaxe baseada en xogos e as tecnoloxías de realidade aumentada, así como promover cambios na formación no sector dos materiais compostos en consonancia coa Directiva Covid-19. Os resultados finais do proxecto presentaranse na conferencia final de Hamburgo o ano que vén.

Artículo anterior As explotacións ecolóxicas non poden acollerse ás axudas, segundo o SLG
Artículo seguinteA Xunta está a utilizar medidas previstas pola lexislación galega para restaurar terras agrícolas e loitar contra os incendios forestais.
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.