◼️ Unha redución sen precedentes do 10% nos prezos dos produtores de leite desata a axitación no sector

Nunha medida sorprendente, os produtores lácteos galegos experimentaron en abril unha rechamante redución de prezo de “entre 6 e 10 céntimos menos”, o que provocou unha preocupación xeneralizada e trastornos no sector. Esta pronunciada caída dos ingresos provocou #un gran #estrés entre os gandeiros, que se enfrontan na actualidade á difícil tarefa de aclimatarse a estas novas circunstancias.

◼️ O sindicato Unións Agrarias (UUAA), pide sancións para protexer aos agricultores das rescisións inxustas de contratos

En resposta a estes drásticos recortes nos prezos que se abonan ás explotacións, os sindicatos esixiron a introdución de penalizacións por non presentar ofertas dous meses antes da rescisión dun contrato. O obxectivo desta acción é salvagardar aos gandeiros dunha desorde económica brusca e lograr un acordo máis equitativo e previsible para todos os participantes implicados.

◼️ Os prezos do leite caen en picado, o que agrava a tensión no sector lácteo

A redución repercutiu notablemente no prezo do leite que se abona aos gandeiros, cuxo custo por litro esborrallouse duns 0,58 € a un prezo basee de entre 0,47 e 0,48 euros. Este importante descenso, de entre 6 e 10 céntimos por litro, expón importantes obstáculos ao sector, que se enfronta ás secuelas do primeiro trimestre de 2023, un período caracterizado por unha precipitada escalada dos prezos.

◼️ Dobre rapadoira e incoherencias na regulación de prezos

O sector lácteo enfróntase a incoherencias na regulación dos prezos, xa que algunhas partes interesadas sosteñen que o mercado de España é distinto do mercado europeo en xeral. Con todo, cando os prezos do leite retroceden en favor destes grupos de interese, o exercicio abrupto do control de prezos percíbese como enganoso e inxusto.

◼️ Reducións inxustificadas no difícil mercado español

No arduo mercado español, onde a produción soamente satisfai o 80% das necesidades da poboación, non hai fundamento racional para as reducións de prezos. O prezo polo miúdo pagado polos consumidores alcanzou un máximo histórico, co leite 40 céntimos máis cara que antes da crise. Crese que esta baixada de prezos aplicouse para manter a estabilidade artificial do mercado, impoñéndose contratos de unicamente 4 meses de duración, a pesar da obrigación legal de cubrir un ano completo.

◼️ A ameaza inminente da escaseza de leite e a escalada de prezos

A industria láctea enfróntase agora ao risco potencial de que rexurda a escaseza de leite en outubro e novembro. Isto conduciría inevitablemente a unha escalada de prezos e escaseza, agravando aínda máis os retos aos que se enfronta o sector.

◼️ Inacción administrativa e reticencia a aplicar a protección xurídica

A pesar da existencia de instrumentos legais deseñados para protexer a industria láctea, houbo unha falta de acción proactiva por parte da administración. Esta reticencia para impoñer a protección legal ha impulsado aos produtores individuais a presentar queixas, xa que moitos temen que ao facelo póñase en perigo a súa capacidade de recollida de leite, un ben perecedoiro. Se non son capaces de recoller leite, poden verse obrigados a poñer fin ás súas empresas, xerando un maior caos no sector.

Sen dúbida, o sector lácteo está a loitar actualmente coas repercusións da redución de ata o 10%, enfrontándose a retos que van desde a regulación errática dos prezos ata a ameaza da escaseza de leite. A inercia da administración agrava estes problemas, polo que é vital que tanto o goberno como a industria colaboren co fin de atopar solucións sostibles para o futuro do sector lácteo galego.

Artículo anteriorReforzando a herdanza verde de Galicia: Unha visión integral da conservación dos bosques
Artículo seguinteNavegando cara ao futuro: Unir ás autoridades pesqueiras para unha pesca con palangre sostible
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.