De acordo con a norma, establecerase un valor de referencia para o consumo nacional en función da especie e a clasificación zootécnica dos animais.

Ademais do novo plan estratéxico da PAC, o decreto forma parte dun paquete lexislativo.

O Consello de ministros aprobou hoxe (29 de novembro de 2022) unha proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e do Ministerio de Sanidade para introducir un conxunto de medidas nacionais para promover o uso sostible dos antibióticos no gando.

Mantivéronse varias reunións entre os ministerios e as comunidades autónomas para preparar estas medidas. A resistencia aos antimicrobianos é un dos problemas sanitarios máis importantes do noso tempo e é unha prioridade da UE desde 2011, cando se elaborou un Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas, para promover a aplicación dos plans de acción nacionais.

Ademais, en 2020, a Comisión Europea publicou unha Comunicación sobre “Da granxa á mesa – Unha estratexia para un sistema alimentario xusto, san e ecolóxico”, que pide unha redución do 50% na venda de antimicrobianos para 2030. A sanidade animal tamén debe considerarse no contexto da iniciativa “Unha soa saúde”, unha iniciativa mundial para garantir un enfoque integrado das ameazas á saúde dos animais, os seres humanos, as plantas e o medio ambiente.

O uso de antimicrobianos en España é superior á media europea e é necesario abordar con urxencia o uso de antimicrobianos nas explotacións. Por iso, este Real Decreto forma parte do marco legal para a aplicación do novo plan estratéxico da PAC española.

O obxectivo do Real Decreto é establecer un marco de medidas para implantar o uso sostible de antibióticos en todas as explotacións, incluídas as piscícolas, fóra das domésticas e as pequenas.

Para iso, establece uns puntos de referencia nacionais de consumo, determinados en función do tipo de animais que se consomen na explotación e da clasificación zootécnica, e fixa medidas relativas á porcentaxe de animais que superan estes límites, tendo sempre en conta as recomendacións do veterinario da explotación e as medidas adoptadas polo xestor da mesma.

O Sistema Informático Central de Control de Prescricións Veterinarias de Antibióticos (PRESVET) xa proporciona á gandeiros información sobre o consumo de antibióticos nas súas explotacións, o que é importante para a resolución temperá dos problemas de resistencia aos antibióticos. Ao saber cal é a súa posición no consumo de antibióticos, os propietarios de granxas e os veterinarios poden planificar medidas para reducir o consumo cando sexa necesario.

Artículo anteriorMáis de 2,2M€ destina a Xunta ao coidado de plantacións forestais.
Artículo seguinteQue países producen as froitas e verduras frescas que compran os españois?
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.