Redacción | 15/02/2023 

Agromuralla, asociación de gandeiros, expresou a súa preocupación polo feito de que a nova Política Agraria Común (PAC) que se aplicará entre 2023 e 2027 poida supoñer unha diminución dos ingresos das explotacións lácteas.

Requisitos ambientais e carga burocrática da nova PAC preocupan aos gandeiros

Segundo Agromuralla, os novos requisitos ambientais que deben cumprir os gandeiros supoñerán investimentos adicionais e a contratación dun técnico para elaborar os plans de abonado e adaptarse aos ecorregímenes. Todos estes cambios son necesarios para manter un nivel de financiamento similar ao anterior. Como consecuencia, os agricultores terán que realizar cambios nos seus sistemas de xestión e nas súas rutinas de traballo.

Novas normas adicionais en materia de medio ambiente, benestar animal e dixitalización

Agromuralla advirte ademais de que o novo réxime da PAC pode supoñer unha enorme carga burocrática para os agricultores á hora de solicitar e xustificar as novas axudas, ademais da complexidade das axudas propostas.

A falta de claridade na nova normativa da PAC xera incerteza no sector agrario

A asociación tamén mostra a súa preocupación pola falta de claridade da nova normativa, que aínda non foi aprobada, e as dúbidas, confusión e incerteza que isto xera no sector. Esta falta de claridade deixou aos agricultores a só tres semanas de que se abra a convocatoria da PAC o 1 de marzo, o que dificulta a planificación da próxima campaña agrícola.

Por iso, é importante que a Xunta resolva as incógnitas e incertezas e achegue claridade sobre a nova normativa canto antes para evitar confusións e perdas de ingresos aos produtores lácteos.

A nova PAC introduce requisitos insuperables para as explotacións agrarias

A aplicación da nova Política Agrícola Común (PAC) introduciu unha serie de novos requisitos que parecen insuperables. Ademais das subvencións, a nova PAC esixe que as explotacións agrarias cumpran normas adicionais en materia de medio ambiente, benestar animal e dixitalización. En decembro pasado, o Goberno español ratificou os reais decretos sobre Nutrición Sostible dos Chans Agrícolas, Caderno de Explotación Dixital e Ordenación de Granxas de Vacún.

Temor a que novas normas obriguen a peche prematuro de explotacións

O colectivo agrario Agromuralla expresou a súa preocupación por que a nova normativa poida obrigar a algunhas explotacións para pechar prematuramente. Temen que o cumprimento das novas normas resulte demasiado custoso para moitas explotacións, o que os levaría a abandonar as súas actividades. 

A asociación tamén considera que a nova normativa é pouco práctica. Argumentan que é técnica e economicamente imposible realizar un censo completo das cisternas de xurros en Galicia antes do próximo ano, tal e como se esixe, e que a implantación do Caderno Dixital antes de setembro é imposible debido á falta de modelos oficiais, a escasa cobertura da internet e a elevada idade media dos titulares das explotacións.

Artículo anteriorUnha inmersión no sector gandeiro de Galicia
Artículo seguinteA Xunta participa no proxecto LIFE-Silfore para a mellora forestal en Galicia
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.